Analyse
De euro stoomt hoger: bijna 1,40 USD en meer dan 143 JPY 4 jaar geleden - dinsdag 18 maart 2014

De euro is flink overgewaardeerd tegen de dollar en de yen.

Gezien vastrentende beleggingen zwakke rendementen bieden en de euro vrij duur is, vermijd u het Europese continent best. Raadpleeg onze portefeuilles.

 

De stijging van de euro is vooral het gevolg van het gebrek aan strijdlust van de ECB tegenover het deflatiegevaar. De markten hadden concrete maatregelen verwacht (lagere rente, injectie van liquiditeiten,…) maar Mario Draghi wijzigde de monetaire politiek niet. Een conservatisme dat in schril contrast staat met de directe interventies van China om de yuan te verzwakken en de draaiende drukpers in Japan en de VS.

 

Daarnaast verdwijnt de schuldcrisis in de eurozone verder naar de achtergrond waardoor sommige landen (Ierland, Italië, Portugal) zich opnieuw zeer goedkoop kunnen financieren. Dit is goed nieuws voor deze landen, dergelijk laag rendement in combinatie met een dure munt moet beleggers aanzetten hun heil elders te gaan zoeken.

Deel dit artikel