Analyse
Amerikaanse economie: matige cijfers 4 jaar geleden - vrijdag 28 maart 2014

De VS maakte deze week zowel positieve als negatieve indicatoren bekend.

Niettemin zit de Amerikaanse economie nog steeds in de lift. De groei ligt er veel hoger dan in de eurozone, al is het herstel nog fors afhankelijk van de stimuli van de Federal Reserve. Gezien het dynamisme blijft Noord-Amerika alomtegenwoordig in onze portefeuilles.
We raden u
diverse aandelen aan, o.a. Accenture, General Electric, Intel.
Ook een aantal
aandelenfondsen genieten onze voorkeur.
En hoewel de obligaties op 10 jaar lage rentevoeten bieden (2,7 %), blijven ze interessant omwille van hun anticyclisch karakter en verlagen ze het risico van uw portefeuille. U kunt er ook in beleggen via
fondsen.

 

In het laatste kwartaal 2013 steeg de groei van het bbp tot slechts 2,6 % (op jaarbasis) ondanks de stijging van de gezinsuitgaven (+3,3 %). Dit ligt flink lager dan de 4,1 % die in het 3e kwartaal werd opgetekend. Reden hiervoor is de terugval van de overheidsuitgaven (-5,2 %) en de daling van de investeringen in het residentieel vastgoed (-7,9 %).

 

In maart bereikte de index voor het Amerikaanse consumentenvertrouwen 82,3 punten, de hoogste score sinds januari 2008.

 

Ook zijn over de afgelopen week de werkloosheidsaanvragen verder gezakt (tot 311 000).

 

De verkopen in de vastgoedsector (van zowel nieuwe als bestaande woningen) boerden achteruit. De strenge winter zit hier ongetwijfeld voor iets tussen. Maar er zijn nog andere redenen. Zo bedraagt de vaste rente voor een hypothecaire lening op 30 jaar (referentierente) momenteel ±4,3 % (t.o.v. 3,5 % een jaar geleden). De vastgoedprijzen stijgen nu bijgevolg iets minder snel (in januari steeg de Case-Shiller-index nog met 13,2 %).

Deel dit artikel