Analyse
China: profiteer van de dalingen om uw positie te versterken 4 jaar geleden - donderdag 23 januari 2014

De Chinese economie zou kunnen lijden onder de overdrijvingen op de kredietmarkten. Het ziet ernaar uit dat het een bewogen jaar wordt op de beurs. Profiteer hiervan om uw positie te versterken.

Chinese aandelen blijven interessant op lange termijn. Ze zijn nog steeds goed voor een positie van 10 % in onze portefeuilles. U mag de fondsen GAM Star China Equity USD en Fidelity China Focus A EUR kopen.

 

Kredietexplosie

De groei is de voorbije jaren hoog gebleven dankzij een ongeziene expansie van investeringen, aangedreven door een kredietexplosie. Zo steeg de schuld van de lokale overheden tussen 2010 en 2013 met 950 miljard euro tot 2 150 miljard euro.
De totale Chinese overheidsschuld daarentegen viel gelukkig terug tot 55 % van het bbp, wat minder is dan de meeste geïndustrialiseerde landen.

 

In een land waar obligatie-emissies door de lokale overheden en bedrijven eerder uitzonderlijk zijn, blijven laatstgenoemde zeer afhankelijk van bankkredieten. Om de duurzaamheid van de groei te verzekeren en de vorming van een zeepbel te vermijden die het financiële systeem op de knieën zou kunnen krijgen, moet de staat de toekenning van deze bankkredieten echter fors aan banden leggen.

 

Onvermijdelijke vertraging

Om het aantal bankkredieten te doen afnemen, moet de gezinsconsumptie toenemen. Helaas blijft deze ruimschoots onvoldoende om de fakkel van de investeringen over te nemen. En met de appreciatie van de yuan en de forse stijging van de lonen verdwijnt geleidelijk het concurrentiële voordeel van China op het vlak van export. Hierdoor zal China het in de toekomst moeten stellen met lagere groeivoeten van ±5 %.

 

Financiële crisis vermijden

De overheid heeft de staatsbanken al twee keer aangemaand om de liquiditeiten die ze elkaar lenen te verminderen. In de toekomst zal de rol van de markten om kredieten toe te kennen aan lokale overheden en aan bedrijven uitgebreid worden. Ook wil Peking de uitgifte van obligaties en de creatie van financiële activa gelinkt aan vastgoed stimuleren.

 

Hierdoor zou het land kunnen putten uit de enorme spaartegoeden van gezinnen. Ook zouden de markten de intrestvoeten waartegen bedrijven en overheden zich financieren, kunnen vastleggen. Ten slotte worden zo instrumenten in het leven geroepen die de centrale bank zou kunnen terugkopen in geval van crisis en/of een staatsgarantie kunnen meekrijgen.

 

Bovendien beschikt China over grote troeven om elke crisis aan te pakken.
– China beschikt over de grootste wisselreserves ter wereld (een aardige oorlogskas goed voor drie vierden van de overheidsschulden).
– elke terugval van de munt zou goed nieuws zijn voor de export.
– het beheer van een hoge schuldpositie is minder problematisch wanneer er groei aanwezig is. Op dit vlak blijft China de onbetwistbare nr. 1.

 

Deel dit artikel