Analyse
Belgiƫ: nog steeds veel hindernissen 4 jaar geleden - dinsdag 31 december 2013

De verkiezingen van 25 mei worden het evenement van 2014. Al zal de toekomstige regering van een gunstiger klimaat profiteren, ze zal met heel wat hindernissen blijven kampen, o.a. de invloed vanuit het buitenland.

Begroting onder toezicht

De overheidsschuld bedraagt momenteel 100 % van het bbp. Een goed beheer van het begrotingstekort blijft dus een absolute voorwaarde. Volgens de laatste ramingen zou het tekort in 2014 2,8 % van het bbp bedragen. België zal, om zijn engagement t.o.v. Europa (2,1 %) na te komen dus lichte aanpassingen moeten doorvoeren. Gezien de komende verkiezingsperiode zal dit waarschijnlijk de taak worden van de volgende regering. Er is geen nood aan drastische fiscale maatregelen en er zal niet massaal in de overheidsuitgaven moeten worden gesnoeid. Maar belangrijke relancemaatregelen zullen uitblijven.

 

Licht herstel

Sinds het 2e kwartaal herstelt de economie stilaan. Wel zal de groei voor 2013 erg beperkt blijven. In 2014 zou de economische activiteit met 1 % moeten groeien dankzij de export (zal van de stijgende wereldhandel profiteren), de gezinsuitgaven (zouden moeten toenemen) en de bedrijven (zullen de investeringen in de hand werken). Maar al is de volgende regering niet in staat om op korte termijn de groei te boosten (activiteit zal zwak en broos blijven), toch zal ze op middellange termijn de situatie aan de hand van structurele hervormingen (o.a. de herziening van het fiscaal systeem) nieuw leven kunnen inblazen.

 

Internationale afhankelijkheid

De Belgische economie is klein maar erg open. Ons land en zijn bedrijven zijn internationaal erg actief. Ook in de volgende kwartalen dreigt de evolutie van de wereldconjunctuur meer invloed te zullen hebben dan de verkiezingen en de beslissingen van de volgende regering.

 

Deel dit artikel