Analyse
VS: terugschroeven inkoopprogramma Fed wordt concreter 4 jaar geleden - vrijdag 22 november 2013

Het einde van het opkopen van financiële activa door de Amerikaanse centrale bank is iets voor de komende maanden.

We blijven Amerikaanse aandelen en aandelenfondsen aanraden.
De markt voor Amerikaanse overheidsobligaties blijven we daarentegen mijden, aangezien de Fed als grootste afnemer van Amerikaans staatspapier dus geleidelijk de aftocht zal blazen. Dat zal wellicht zorgen voor een stijging van de rentevoeten (en een daling van de obligatiekoersen) in de nabije toekomst.

 

In het recente verslag van de vorige bijeenkomst van de Amerikaanse monetaire autoriteiten staat te lezen dat, gezien de verbetering op de arbeidsmarkt en het geleidelijk aantrekken van de conjunctuur, de Fed zich klaarmaakt om zijn obligatie-inkopen (tot nu toe ten belope van 85 miljard dollar per maand) geleidelijk af te bouwen. Die obligatieopkoop terugschroeven zonder een forse marktcorrectie teweeg te brengen, wordt geen sinecure. De voorbije zomer joeg een gelijkaardig voornemen de obligatierente in de VS en in Europa de hoogte in, terwijl het er veel beleggers ook toe aanzette om meer risicovolle activa de rug toe te keren (waardoor heel wat groeilanden werden meegezogen).

De Fed loopt dan ook op eieren en doet haar best om de evolutie van haar beleid aan te kondigen en te duiden. Zo voegde ze eraan toe dat het terugschroeven van het activainkoopprogramma geen synoniem is voor een nakende rentestijging en probeert ze de markten zo weinig mogelijk te verontrusten.

Toch kan het kwantitatief verruimingsprogramma niet worden opgedoekt zonder dat de markten daaronder zullen lijden. Om u in te dekken tegen dat risico, doet u er meer dan ooit goed aan uw portefeuille goed te spreiden en enkel voor kwaliteitsvolle en interessant gewaardeerde activa te kiezen.

De Amerikaanse economie vertoont nog altijd een beter vormpeil dan de Europese en een groei van zowat 2,5 % in 2014 en 2015 lijkt binnen de mogelijkheden te liggen. Toch een aanzienlijk verschil met de eurozone (waar we op respectievelijk 0,7 en 1,1 % tippen), wat ons ertoe aanzet om Amerikaanse activa te blijven kopen.

 

Deel dit artikel