Analyse
China: traag richting markteconomie 4 jaar geleden - vrijdag 22 november 2013

Op het derde plenum van de Chinese communistische partij werd bevestigd dat de markten en de private sector een grotere rol zullen gaan spelen in de Chinese economie.

De terugkeer van een dubbelcijferige groei is niet realistisch, maar een meer dynamische dienstensector kan voor een stevige impuls zorgen. Onze langetermijngroeiverwachting is een kleine 6% op jaarbasis. Dat is echter ruimschoots voldoende om Chinese activa aan te houden in onze portefeuilles. U mag dat ook doen (tot 10 %) via de fondsen Fidelity China Focus A EUR en GAM Star China Eq. USD.

 

Economie terug op toerental

De groei van het derde kwartaal was van 7,8 % en de cijfers voor oktober bevestigen de heropleving. De industriële productie nam elk van de voorbije 3 maanden met meer dan 10% toe en de detailhandel en de export klommen op jaarbasis resp. 13,3% en 5,6% hoger. De moeilijkste uitdagingen liggen echter nog in de toekomst. De overgang naar een economie waar de binnenlandse markt als grootste groeimotor fungeert, blijft een illusie. Op het derde plenum van de CCP, werden wel de langetermijnvisies vastgelegd.

 

Meer markt maar evenveel staat?

Vroeger werd de rol van de markt in de economische ontwikkeling bestempeld als "basisrol". In heel wat grote sectoren geldt nog altijd een monopolie van staatsbedrijven (banken, transport, energie, telecom…). In het slotcommuniqué van het plenum krijgt de markt een "beslissende" rol toebedeeld en zet Peking de deur open voor meer privékapitaal in zijn tertiaire sector. Meer concurrentie en buitenlandse knowhow kan die sector een nieuw elan geven en een dynamische dienstensector zal de binnenlandse markt stimuleren. Anderzijds mag de invloed van de grote staatsmonopolies niet onderschat worden. Hun personeelsbestand mag de voorbije 20 jaar dan al met 20% zijn geslonken, hun invloed blijft groot. Zij waren ook de grootste "afnemers" van de golf aan kredieten van de voorbije jaren, dus ze zijn allerminst vragende partij voor meer concurrentie nadat ze veel hebben geïnvesteerd. Het is dus maar de vraag of Peking de moed zal hebben om de markt echt meer open te gooien, dan wel of het bij oppervlakkige hervormingen zal blijven.

 

Eigendomsrechten en sociale zekerheid

Ook het verdelen van de "vruchten" van de groei en het verbeteren van het lot van de plattelandsbewoners waren een belangrijk aandachtspunt. Tot nu toe waren het vooral de steden, langs de kust, die het meest geprofiteerd hebben van de boom. Peking wil nu ook de plattelandsbewoners meer kansen geven. Het invoeren van echte eigendomsbewijzen voor landbouwgronden, die het makkelijker zouden maken om eigendommen te verkopen, zou de plattelandsbewoners de kans bieden om naar de stad te verhuizen. Peking zou ook het onderscheid tussen bouwgrond en landbouwgrond kunnen opheffen en degelijke vergoedingen uitbetalen in geval van onteigening. Vandaag heb je in China recht op pensioen, gezondheidszorg en onderwijs, maar enkel op de plaats waar je ingeschreven bent. Het opheffen van dit "hukou-systeem" zou plattelandsbewoners meer kansen bieden om hun geluk te zoeken in de steden.

 

China wil rijker en competitiever worden en op een meer evenwichtige manier groeien. Dat is geen kleine uitdaging –het is zelden vertoond dat een land erin slaagt de belangrijkste groeimotor van zijn economie te "vervangen" zonder dat de groei sputtert – maar toch lijkt Peking vastberaden om ze tot een goed einde te brengen en stelt een partijtop aan, die vastberaden lijkt om werk te maken van hervormingen. Radicale veranderingen zijn uitgesloten maar het land beschikt over sterke troeven: staatsfinanciën blaken van gezondheid en de wisselreserves zijn gigantisch.

Deel dit artikel