Analyse
Japan: op naar de volgende etappe 4 jaar geleden - woensdag 2 oktober 2013

De Japanse eerste minister Shinzo Abe kon alweer een nieuwe etappe van zijn ambitieus herstelprogramma afronden om de Japanse economie uit het slop te halen.

Een tijd geleden introduceerde Shinzo Abe in Japan een soepele monetaire politiek, die de yen deed kelderen maar tegelijk het land uit de deflatie trok en de economische motor opnieuw op gang bracht.
Tegenwoordig pakt de eerste minister de sanering van de overheidsfinanciën aan en in dit kader plant hij de BTW op te trekken. Een risicovolle maar helaas onvermijdelijke strategie. Toch menen we dat Japan ons positief zal blijven verrassen.
Beleg er 5 % van uw portefeuille in via
Japanse aandelenfondsen. 

 

Gezien de overheidsschuld eind dit jaar vrijwel 245 % van het BBP zal bedragen, zal de sanering van de overheidsfinanciën wellicht niet van een leien dakje lopen. Om in een mum van tijd geld in het overheidslaatje brengen, moet de premier de BTW immers van 5 % tot 8 % optrekken (in april) en later zelfs tot 10 %. Toch schat de overheid dat de economie vandaag de dag voldoende solide is om een dergelijke aderlating van de koopkracht te doorstaan. Een risicovolle gok die ondanks alles onvermijdelijk is.

 

Want al kon de Japanse economie uit het slop raken, toch blijft de situatie vrij hachelijk. Zo ligt het werkloosheidsniveau in het land tamelijk laag maar steeg het peil in augustus tot 4,1 % (ten opzichte van 3,8 % de maand ervoor). Ook boerde de industriële productie tussen juli en augustus achteruit. Die terugval, die voornamelijk toe te schrijven is aan tijdelijke factoren (maatregelen om elektriciteit te besparen opgelegd door de sluiting van kerncentrales), toont duidelijk aan dat in het land van de rijzende zon lang niet alles rozengeur en maneschijn is.

 

Niettemin lijken de gezinsuitgaven nog steeds voldoende solide om een BTW-verhoging te kunnen verteren. Tussen juli en augustus stegen de kleinhandelsverkopen met 0,9 %. Ook konden ze op jaarbasis met 1,1 % klimmen.

 

Deel dit artikel