Analyse
Budgettaire impasse in de VS 4 jaar geleden - dinsdag 8 oktober 2013

Na drie jaar van onophoudelijk getouwtrek zijn republikeinen en democraten in de VS er niet in geslaagd om op de valreep tot een compromis te komen.

De federale staat is sinds 1 oktober "technisch werkloos".
Wij menen echter dat er op tijd en stond een oplossing uit de bus zal komen.
Amerikaanse aandelen (
fondsen en individuele aandelen) blijven interessant gewaardeerd en mogen nog altijd tot 20 % van uw beleggingsportefeuille uitmaken. 

 

Administratie ligt lam

Bij gebrek aan een begroting voor 2014 waren diverse federale overheidsdiensten genoodzaakt de deuren te sluiten en moesten zowat 800 000 ambtenaren met onbetaald verlof. Nationale parken en musea bleven dicht en de personeelsreductie bij diverse "niet-essentiële" diensten zal heel wat achterstand veroorzaken, o.a. voor de aflevering van paspoorten, visa en vergunningen, de uitwerking van reglementeringen, het toekennen van overheidsleningen, enz. Justitie, de veiligheidsdienst en andere essentiële diensten blijven paraat.

Geen historische primeur

De vorige "shutdown" dateert van 15/12/1995. Daarnaast waren tussen 1976 en begin 1996 in totaal maar liefst 17 sluitingen. De economische gevolgen van een dergelijke shutdown variëren in functie van de duur. Vandaag wordt de averij geschat op zo'n 300 miljoen dollar economische schade per dag (slechts een fractie van het Amerikaanse BBP). De verliezen dreigen echter op te lopen naarmate de tijd verstrijkt en de administratieve achterstand zich opstapelt. Bovendien worden duizenden woonleningen niet verstrekt door de overheid. Ook de economische activiteit dreigt op den duur hieronder te zullen lijden.

17 oktober als deadline

Het zijn niet de 800 000 tijdelijk werkloze ambtenaren en de administratieve achterstand waardoor het Amerikaanse herstel dreigt te ontsporen. Het echte gevaar schuilt in de mogelijke noodzaak aan een verhoging van het schuldenplafond.

In de VS is het maximale niveau van de staatsschuld bij wet vastgelegd. Als dat plafond wordt bereikt, moet het parlement een verhoging goedkeuren. De laatste keren ging dit echter het steevast gepaard met politieke hoogspanning.

Als er dus tegen 17 oktober nog altijd geen akkoord is, dan dreigen de gevolgen veel zwaarder uit te vallen dan die van de shutdown van de voorbije dagen. Dan zouden de overheidsuitgaven immers volledig moeten bekostigd worden door de inkomsten, waardoor ze vervolgens met meer dan een miljard dollar per dag omlaag zouden moeten. Met uitzondering van een aantal wettelijk gewaarborgde uitgaven (overheidspensioenen, ziekteverzekering van bejaarden) moeten de andere begrotingsposten dan gehalveerd worden of de intresten op de schuld kunnen niet meer worden betaald. Uiteraard is de economie daar niet tegen bestand.

De Fed waakt

Het politieke gekrakeel is slecht nieuws voor de economie. Naast de directe economische impact veroorzaakt het een klimaat van onzekerheid, wat negatief is voor de zakenwereld.. Toch denken we niet dat het tot een echte tsunami zal komen. Bovendien kan de VS rekenen op zijn centrale bank die de bui had zien aankomen en het begin van een terugkeer naar monetaire normalisatie nog wat uitstelde. Ze blijft tot nader order liquiditeiten in de markten pompen om de machine draaiende te houden.


Deel dit artikel