Analyse
De onwrikbare vastheid van Duitsland? 4 jaar geleden - dinsdag 10 september 2013

In tegenstelling tot de rest van de eurozone kon Duitsland de voorbije kwartalen een nieuwe recessie afwenden. Het land is de locomotief van Europa. Maar moet u erin beleggen?

De komende jaren zal de Duitse economische groei wellicht amper boven de 1% uitstijgen.
Na twee jaar van forse stijgingen, is de beurs van Frankfurt vandaag correct gewaardeerd en vinden we geen enkel Duits aandeel koopwaardig.
Op de obligatiemarkten staat de soliditeit van Duits schuldpapier buiten kijf, maar de geboden rendementen zijn veel te mager om in te tekenen.

 

Een solide economie…

Een eerste troef is het gezond beheer van de overheidsfinanciën. Met een staatsschuld die gestabiliseerd is rond de 80% van het BBP en de terugkeer van een licht begrotingsoverschot in 2012 (+0,2%), hoeft Duitsland geen restrictieve budgettaire koers te varen die een negatieve impact heeft op de economische activiteit.

 

Een tweede troef is de positionering van de Duitse industrie, die vaak onmisbaar is voor de producten waar ze zich op toespitst. Daardoor kan ze internationaal haar marktaandelen vrijwaren, ondanks de sterke euro en de hogere lonen dan in de groeilanden. Hierdoor kunnen Duitse bedrijven hun hoge winstmarges en de uitstekende kwaliteit van hun producten behouden.

 

De flexibele werking van de Duitse arbeidsmarkt, tot slot, maakt het voor bedrijven mogelijk om zich aan de crisis aan te passen en voor werknemers om hun voordeel te doen tijdens vette jaren.

 

… maar toch enkele zwakke plekken

De Duitse bedrijven staan vooral sterk in halffabrikaten en in de autosector, en ze zullen daardoor lijden onder het lage peil van de productie-investeringen wereldwijd.

 

Daarnaast kan het feit dat het land in 2009 zo snel uit het conjunctuurdal klauterde op termijn een zwak punt worden als de vertraging in die economieën blijft voortduren.

 

De arbeidskrachten in de industrie zijn erg productief geworden en profiteren via hogere lonen van het vormpeil van hun sector, maar datzelfde geldt niet voor alle sectoren. Zo is er een klasse ontstaan die het met erg karige lonen moet rooien. Duitsland kampt ook met de paradox dat de werkloosheidsgraad er erg laag is, maar de binnenlandse consumptie evenzeer. De economie is daardoor (te) sterk afhankelijk van de export.

 

De kernuitstap en de snelle ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen duwt de elektriciteitsprijzen omhoog. Een evolutie die voor de Duitse bedrijven des te ongelegener komt, doordat op hetzelfde moment hun Amerikaanse concurrenten profiteren van elektriciteit voor de helft van de prijs.

 

Tot slot is de lage groeiverwachting in Europa, dat nog altijd 69% van de Duitse export afneemt, evenmin goed nieuws.

 

Deel dit artikel