Analyse
De ECB behoudt zijn leidende rentevoet 4 jaar geleden - vrijdag 6 september 2013

Tijdens een vergadering op 5 september hebben de Europese centrale bank en de Bank of England besloten om hun leidende rentevoet en hun monetaire politiek ongewijzigd te laten.

In tegenstelling tot de Verenigde Staten die al aankondigden hun stimuleringsprogramma stilaan te zullen afbouwen, blijft Europa vasthouden aan zijn monetaire politiek. Zo hebben de Europese centrale bank en de Bank of England tijdens een vergadering op 5 september besloten om hun leidende rentevoet en hun monetaire politiek ongewijzigd te laten.

 

Maar als Europa niet het voorbeeld van de VS volgt, dan is dat ook omdat de Centrale banken in Europa hun monetaire politiek nooit zover hebben gedreven als de Fed. Gezien de inflatie onder controle was en de ECB nooit echt rechtstreeks de economie heeft ondersteund, is er geen enkele reden om de huidige politiek nu plots te gaan wijzigen, vooral gezien het Europese herstel nog vrij fragiel is.
De normalisering van de leidende rentevoeten en van de economie in haar geheel zal bijgevolg nog op zich laten wachten.

 

Gezien de obligatierentes in de Verenigde Staten zullen blijven stijgen en de activa hierdoor interessanter zullen worden, zal de Amerikaanse dollar waarschijnlijk toenemen ten opzichte van de euro.

 

Aarzel dus niet om nu al op de Amerikaanse markt in te zetten. U mag 20 % van uw portefeuille in Amerikaanse individuele aandelen en aandelenfondsen beleggen.

 

Deel dit artikel