Analyse
Groeilanden in het oog van de storm 5 jaar geleden - dinsdag 16 juli 2013

Sinds de eerste signalen van een mogelijke renteverhoging zien we in de VS een kapitaalvlucht uit de groeilanden.

EGYPTE

Na een stijging met 20 % sinds eind juni moet de tracker ETF Market Vectors Egypt Index normaal blijven profiteren van de te verwachten stabilisatie van het land. U mag die HOUDEN.

 

President Morsi kon de ontstane hoop op vernieuwing niet waarmaken. Ook het IMF vond dat er onvoldoende garanties waren om een lening toe te kennen. Door het machtsvacuüm en de terugval van de activiteit bedroegen de fiscale ontvangsten in 2010 en 2011 nog slechts 20 % van het BBP, tegenover 27 % in 2009. Het begrotingstekort ligt sinds 2011 hoger dan 10 % van het BBP. Dat jaar zal de overheidsschuld van het land ook meer dan 90 % van het BBP bedragen. Door het weghalen van buitenlands kapitaal en de forse daling van inkomsten uit toerisme, vindt Egypte moeilijk buitenlandse deviezen om brandstof en graan te betalen. Maar ondanks alles is de economie met zowat 2 % per jaar blijven groeien, dankzij de binnenlandse vraag. Een terugkeer naar een klimaat dat investeerders en toeristen kan aantrekken, zouden het land in staat moeten stellen zijn groei te verdubbelen.

 

TURKIJE

Ondanks de koersdaling met 8 % op de Turkse beurs sinds begin dit jaar, laten we Turkse aandelen links liggen.

 

Met een groeimodel dat gebaseerd is op consumptie van ingevoerde producten die betaald worden door geleend buitenlands kapitaal, is Turkije een land dat door de Amerikaanse rentestijging in het oog van de storm komt. Het tekort op de lopende rekening van bijna 10 % in 2011 deed aan Griekse en Spaanse toestanden denken. In 2012 daalde dat tekort weliswaar tot “slechts” 6 %, maar ondertussen viel ook de economische groei terug van 8,8 % tot 2,2 %. Turkije heeft buitenlands kapitaal nodig voor zijn groei. Maar dat buitenlands kapitaal bestaat voornamelijk uit leningen op korte termijn en kan dus bij het minste probleem weer snel wegvloeien.

 

BRAZILIË

Na een koersval met 28 % wordt de Braziliaanse beurs opnieuw goedkoop maar wegens zwakke groeivooruitzichten en een hoog risico, belegt u er best maximaal 5 % in.

Koop de fondsen BNY Mellon Brazil Equity A EUR en JPMF Brazil Equity Fund A, de tracker EGShares Brazil Infrastructure, de aandelen Telefónica Brasil (zelfs als de overheid aan de telecomoperatoren een tariefdaling oplegt, blijft het goedkoop) en Santander Brasil (leed onder de vertraging van economie, de terugval van krediettoekenningen en het risico op niet-terugbetalingen, maar blijft interessant op lange termijn).

 

De gezinsconsumptie en de grondstoffen waren altijd de motor van Brazilië. Maar door de daling van de grondstoffenprijzen kwam de groei onder druk (zal dit jaar hoogstens 2,5% bedragen). Mits een verbetering van het zakenklimaat, meer investeringen in de infrastructuur, de liberalisering van de arbeidsmarkt en een vrijer handelsklimaat, zou Brazilië een toppositie in de wereldeconomie kunnen opeisen. Voorwaarde daarvoor is dat de politici de echte problemen aanpakken.

 

Deel dit artikel