Analyse
Baltic Dry Index: een belangrijke barometer? 5 jaar geleden - donderdag 20 juni 2013

De Baltic Dry Index is de belangrijkste vrachtindex ter wereld en graadmeter voor vervoer van grondstoffen (droge bulk: ijzererts, steenkool en granen) over zee en wordt wel eens gebruikt om de gezondheid van de wereldeconomie op te meten.

Op heel wat plaatsen in de wereld is de economie aan het vertragen. Is dit ook te zien in de Baltic Dry Index, gezien droge bulk de eerste schakel in het economische proces is en gebruikt wordt in conjunctuurgevoelige sectoren (bouw, infrastructuur,...)?

 

De index in de voorbije jaren

In mei 2008 toen de wereldeconomie op volle toeren draaide, tikte de index net geen 11 800 punten aan. Maar toen de crisis uitbrak en de economie even tot stilstand kwam, viel de index als een baksteen naar beneden tot 663 punten, het laagste punt sinds 1986.
Daarna wist de index in 2009 en 2010 te herstellen tot boven de 4 000 punten maar in februari 2011 ging de Baltic Dry Index opnieuw naar 1 000 punten toen door overstromingen in Australië, een belangrijke exporteur van ijzererts, het transport even stilviel.
Sindsdien wist de Baltic Dry geen herstel meer neer te zetten en zakte het onlangs zelfs terug tot 825 punten, nauwelijks boven het niveau van tijdens de crisis.

 

Wat is de reden van deze zwakte?

- Ten eerste vertraagt de Chinese economie waardoor er minder vraag is naar ijzererts. Ook India draait vandaag op een lager toerental waardoor er minder nood is aan koolimport.
- Ten tweede is het hardnekkige overaanbod van schepen op de markt. In 2012 nam de wereldvloot toe met 10,5 % ondanks het feit dat een record aantal schepen werden afgebroken (6 % van de vloot in 2012). De vloot groeit nog steeds aan door de levering van schepen die in de topjaren 2007 en 2008 werden besteld (het is wel al het tweede jaar op rij dat het percentage van de toename terugvalt).
Door deze tweede factor is de voorspellende waarde voor de gezondheid van de wereldeconomie van de Baltic Dry Index afgenomen.

 

Aanhoudende zwakte?

Een prijsommekeer is niet voor de komende weken aangezien China en India opnieuw met groeipijnen opgescheept zitten. Daarnaast zou de vloot ook dit jaar nog moeten groeien. Sectoranalisten tippen op een groei van 6 %, lager dan in 2012. Het orderboek van nog te bouwen schepen is goed nog goed gevuld: 18 % van de wereldvloot; 63 % daarvan zal dit jaar worden geleverd en 27 % in 2014. De resterende 10 % is voor 2015. Indien het slopen van (verouderde) schepen op het huidige niveau kan blijven, wat kan worden verwacht, zou het overaanbod op middellange termijn toch moeten beginnen verminderen.

 

Positief punt is dat de vloot almaar aan het verjongen is: 49 % van de schepen is niet ouder dan 5 jaar. Als de wereldeconomie in het najaar opnieuw zou aantrekken, dan is een stijging van de index niet uit te sluiten.

 

Deel dit artikel