Analyse
Chinese aandelen ontgoochelen 5 jaar geleden - donderdag 30 mei 2013

Ontgoochelende groeicijfers, vrees voor vastgoedzeepbellen, een snel aanzwellende schuldenlast... De berichten vanuit China zijn niet meteen geruststellend. En terwijl de westerse aandelenbeurzen hoge toppen scheren, blijven de Chinese aandelen ontgoochelen.

China is in staat om zijn economisch model succesvol om te bouwen. Wel zal dit tijd vergen en de dubbele groeicijfers behoren wellicht tot het verleden. Paradoxaal genoeg zijn die uitstekende cijfers net de reden van de slechte beursresultaten. Beleggers zijn namelijk ontgoocheld door de economische prestaties. Ook maken ze zich zorgen om de financiële gezondheid en de vastgoedmarkt in China.
Niettemin bedraagt volgens onze prognoses de groeiverwachting van Chinese aandelen 7,5% voor 2013 en 5,5% op middellange termijn. Bijgevolg mag u er gerust 10% van uw
portefeuille aan besteden via een aandelenfonds zoals Fidelity China Focus A EUR of GAM Star China Equity USD.

 

Het einde van een tijdperk

Het groeimodel van de voorbije decennia steunde op talrijke goedkope arbeidskrachten en een dynamische export.
Door de gedaalde vraag vanuit het westen en de gestegen productiekosten, lijkt dit model nu echter minder goede resultaten op te leveren. In 2012 bedroeg de gemiddelde groei slechts 7,8 %. (t.o.v. een gemiddelde van 9,3 % tussen 2008 en 2012 en 11,7 % van 2003 tot 2007). Bovendien is die groei in grote mate te danken aan een vlotte kredietverstrekking (wat zorgt voor groeiende ongelijkheden).

 

Groei "op krediet"

De hoge economische vlucht van China is voornamelijk te danken aan investeringen (in 2012: 48 % van het bbp). Die investeringen raken makkelijk gefinancierd dankzij het lokale spaargeld. Ook houdt de overheid de rente vrij laag.

 

Dit "goedkope geld" leidt echter tot een boom van de kredietverstrekking en tot een economie met een hoge schuldenlast. (de schuld van de overheid bedraagt slechts 20% van het bbp, die van de andere economische actoren 170%).

 

Sinds de wereldwijde recessie van 2008-2009, is de schuld van lokale autoriteiten en allerhande overheidsbedrijven spectaculair gestegen. Die schulden dienen wel om grote bouw- en infrastructuurprojecten te realiseren, maar eigenlijk remmen ze de investeringen vanuit de privésector af (overheid legt beslag op spaargeld ten nadele van de investeringen en de groei).

 

Over de korte termijn heen kijken

China is zonder twijfel te snel gegroeid maar beschikt toch over voldoende troeven om zijn onevenwicht bij te sturen en zijn ontwikkeling op een stevige, gezondere manier voort te zetten.

 

Als China erin slaagt om de arbeidsproductiviteit te verhogen, dan moet het ook in staat zijn om een onmisbare schakel te blijven in de wereldwijde productieketen en tegelijk de koopkracht van zijn arbeiders te verhogen. Dat laatste is samen met het verbeteren van de sociale zekerheid een cruciale voorwaarde om de binnenlandse consumptie te stimuleren.
Dit kan echter enkel als China zijn financiële sector saneert. Ook moeten de leiders een betere omkadering voor de lokale overheidsfinanciën bieden, vastgoedexcessen vermijden en het binnenlandse spaargeld beter aanwenden.

 

Deel dit artikel