Analyse
Het Verenigd Koninkrijk vermijdt een recessie 5 jaar geleden - vrijdag 26 april 2013

De economische activiteit klom in het eerste kwartaal 2013 met 0,3 %.

De Britse economie ontsnapt ternauwernood aan het gevreesde rampscenario.
Aangezien vele Britse bedrijven erg internationaal actief zijn, raden we u nog steeds aan er 20 % van uw
basisportefeuille te investeren via aandelen of aandelenfondsen. 

 

In het begin van 2012 kende het land een recessie. Dankzij de Olympische Spelen in Londen kon de economie echter opveren. In het vierde kwartaal 2012 zakte de economische activiteit dan weer met 0,3 %.

 

Goed nieuws in het eerste kwartaal 2013: de economie steeg opnieuw met 0,3 %.
Dit is te danken aan een toenemende activiteit in de dienstensector (+0,6 %).
De activiteit in de bouwsector daarentegen boerde fors achteruit (-2,5 %) door de slechte weersomstandigheden.
De industriële productie kon lichtjes groeien (+0,2 %): er kwam namelijk een einde aan de grote onderhoudswerken op een aantal ontginningsplatforms in de Noordzee, die de olie -en de gasproductie in het vierde kwartaal 2012 omlaag trokken.

 

Globaal gezien groeide de Britse economie nauwelijks in de voorbije 18 maanden. Het BBP bedraagt momenteel nog altijd 2,6 %, wat lager is dan begin 2008 (voor de crisis).

 

Deel dit artikel