Analyse
Het beleggerswantrouwen t.a.v. Europa blijft groeien 5 jaar geleden - donderdag 25 april 2013

De huidige crisissfeer en de opnieuw hoge volatiliteit bieden kansen voor beleggers die een gediversifieerde portefeuille van kwaliteitsvolle aandelen willen uitbouwen.

Onze positie blijft alvast ongewijzigd: met uitzondering van een paar bedrijven raden we u aan om de eurozone (die nog altijd niet ondergewaardeerd maar correct gewaardeerd is) te laten voor wat ze is. In de VS zal de economische groei de winstgroei van de bedrijven wel blijven ondersteunen, meteen ook de reden waarom onze neutrale portefeuille op 10 jaar momenteel voor 25% belegt in Amerikaanse aandelen en aandelenfondsen. 

 

Beleggers en analisten die begin dit jaar nog aanraadden om geleidelijk meer Europese activa in portefeuille te halen, zijn de laatste weken veel stiller geworden. Dat is ook geen wonder als je ziet dat Europa niet eens in staat blijkt om een probleem van amper 17 miljard euro (lees: de crisis in Cyprus) doeltreffend aan te pakken.

 

Het beleggerswantrouwen t.a.v. Europa groeit naarmate de negatieve berichten binnenstromen. Er is gelukkig geen sprake meer van het uiteenvallen van de eurozone (met dank aan de ECB), maar het traject naar een positieve uittocht uit de crisis blijft bijzonder onduidelijk. De verkoop van nieuwe auto's, toch altijd een goede indicator voor het moreel van de consumenten, is in maart met 10% gedaald in Europa (zelfs -17% in Duitsland). Achter de eeuwige glimlach van de dames en heren beslissingsnemers, schuilt de waarheid dat er ook nog altijd geen model is om de financiële sector van de eurozone te stabiliseren.
Na de onderhandelingsimpuls van juni 2012 is het vuur er compleet uit, vooral ook aan Duitse zijde, naarmate de complexiteit van het project duidelijker wordt. Bij de minste tegenwind verliezen de financiële aandelen terrein. Intussen duwen de aanslepende besparingen de reële economie dieper in de recessie, zonder enige hoop op een snel herstel of een daling van de werkloosheid. De tegenprestatie voor die bezuinigingsijver, structurele hervormingen die het groeipotentieel van onze economieën moeten opkrikken, laten op zich wachten...

 

Het is dan ook begrijpelijk dat beleggers zich steeds luider gaan afvragen in welke mate de eurozone in staat is om opnieuw aan te knopen met economische groei.

 

Deel dit artikel