Analyse
Belgiƫ: begroting in evenwicht uitgesteld. Impact op de rentevoeten? 5 jaar geleden - dinsdag 30 april 2013

De Belgische rente is historisch laag. Zal de versoepeling van de budgettaire inspanningen ze opnieuw omhoogstuwen?

Neen. Dit zal het vertrouwen van de belegger dat België in staat is om zijn schulden af te betalen, niet schaden. De Belgische rente zal bijgevolg nog een flinke tijd op een laag niveau blijven. Goed nieuws voor de staat maar niet zozeer voor de spaarder.
Vermijd dus obligaties, kasbons, staatsbons en andere termijnrekeningen. U zou uw geld voor een aantal jaar en tegen povere voorwaarden beleggen.
Momenteel kiest u het best voor
een goede spaarrekening.

 

Versoepelde budgettaire inspanningen

Al nu 2 jaar past België budgettaire besparingsmaatregelen toe. De staat heeft namelijk geen keuze en moet de staatsuitgaven beperken en de belastingen optrekken om het begrotingstekort in te perken. Makkelijk verloopt dat allerminst, want ook bij ons is de economische context niet rooskleurig (wat ook blijkt uit de stijgende werkloosheid; +6,1 % in maart).

De budgettaire inspanningen werden dus wat versoepeld en men streeft nu pas naar een begroting in evenwicht tegen 2016 i.p.v. 2015. Dit jaar zal het begrotingstekort wellicht nog flirten met de 3 % en zal de staatsschuld uitstijgen tot boven de grens van de 100 % van het bbp.

Dreigen de rentevoeten opnieuw fors te stijgen?

Volgens ons niet. De Belgische rente op 10 jaar blijft historisch laag (1,93 %) en ons land heeft in het verleden al aangetoond dat het in staat is om zijn schuld terug te dringen (van 137,8 % van het bbp in 1993 naar 88 % in 2006).

De Belgen blijven globaal gesproken ook rijk en dus kan de overheid door iets hogere rendementen aan te bieden op staatspapier in principe vrij makkelijk onze spaarcenten mobiliseren.

Tot slot zijn er weinig risicoloze alternatieven die meer opbrengen. Zo liggen de Duitse rentevoeten nog lager en bieden bijv. ook kwaliteitsvolle bedrijfsobligaties erg lage rendementen.

Onze overheid (en niet alleen die van ons) staat voor de moeilijke evenwichtsoefening dat ze haar inspanningen om het tekort terug te dringen, zal moet voortzetten, en er tegelijk moet voor zorgen dat ze reële economie niet verstikt. Want zonder economische groei, zullen de tekorten alleen maar aanzwellen…


Deel dit artikel