Analyse
Uw centen in gevaar? 5 jaar geleden - maandag 25 maart 2013

In de EU zijn de tegoeden van klanten zelfs bij een faillissement van een bank beschermd tot 100 000 euro per persoon. Maar tien dagen geleden kwam die geruststelling plots op losse schroeven te staan door de gesprekken rond Cyprus.

De Cypriotische regering heeft, met de zegen van de Eurogroep (ministers van Financiën van de eurolanden) en de ECB, daadwerkelijk overwogen om 's lands bankdeposito's te belasten, inclusief de eerste 100 000 euro. De maatregel werd uiteindelijk verworpen, maar te laat om een nieuwe opflakkering van wantrouwen te voorkomen.

 

Uiteraard moet Cyprus bijdragen aan zijn redding. Het land handelde lange tijd te lichtzinnig, liet zijn banken toe om buitensporige risico's te nemen en te hoge rentevoeten te bieden, en kneep ook een oogje dicht inzake witwaspraktijken. De Europese politici hebben echter onvoldoende stilgestaan bij de gevolgen van het feit dat ze tijdens hun gesprekken over Cyprus de garantie tot 100 000 euro in vraag durfden te stellen. Zo hebben ze de deur weer opengezet voor een "run on the banks" bij de minste twijfel over de soliditeit van deze of gene financiële instelling en daarmee bewijzen ze het hele bankenstelsel en bij uitbreiding de hele economie allerminst een dienst.
De autoriteiten mogen dan al benadrukken dat de situatie in Cyprus uitzonderlijk is, en de kans op gelijkaardige maatregelen in België lijkt ons inderdaad heel erg klein, maar wie zegt dat men er niet naar zal teruggrijpen in andere landen, bijvoorbeeld in Spanje, als de situatie er nog verder zou verslechteren?

 

Gelukkig is de depositogarantieregeling niet de enige hoeksteen van het bankensysteem. De bankenunie (lees: het invoeren van een controle op de soliditeit van de banken in de eurozone) moet het systeem en de kwaliteit van de controles gevoelig versterken en de vastgestelde zwakheden verhelpen. In het dossier van die bankenunie werd er recentelijk heel wat vooruitgang geboekt in het Europese Parlement en de Europese Raad.
In afwachting, en om de begrijpelijke onrust van de spaarders een halt toe te roepen, vragen we de Europese autoriteiten om onomwonden te herbevestigen dat de garantie op de eerste 100 000 euro per spaarder onverkort overeind blijft. Het idee dat de consument rechtstreeks zou moeten bijdragen aan de redding van de banken, en dus zou moeten opdraaien voor de fouten en tekortkomingen van de controleautoriteiten, is ronduit onaanvaardbaar. We hebben ook een brief in die zin gestuurd naar Koen Geens, onze minister van Financiën.

 

 

Deel dit artikel