Analyse
Kent u de Eurogroep? 5 jaar geleden - woensdag 27 maart 2013

Door de hele heisa rond het uitgedokterde reddingsplan van Cyprus kwam de Eurogroep in de schijnwerpers te staan. Wat is het takenpakket van deze instelling en wie maakt er deel van uit?

Van forum tot machtsbasis

Deze tot voor kort vrij onbekende instantie zag eind 1997 het levenslicht op aandringen van Frankrijk en moest als forum dienen om alles wat de eurozone aanbelangt op een informele manier te kunnen bespreken. Het brengt alle ministers van Financiën van de landen die deel uitmaken van de eurozone samen, maar ook de voorzitter van de Europese Centrale Bank en de Europese Commissaris voor Economie en Monetaire zaken schuiven mee aan tafel.

 

Het belang van de Eurogroep nam toe toen de financiële en schuldcrisis uitbrak. De eurozone daverde immers op haar grondvesten terwijl de euro op de financiële markten onder vuur lag. Er was toen nood aan overleg om met daadkrachtige maatregelen naar buiten te komen. In 2009 werd de instelling geofficialiseerd toen het in het Verdrag van Lissabon werd opgenomen. Duitsland wil echter het belang van de groep nu niet verder uitbreiden want ze vreest dat de onafhankelijkheid van de centrale bank mogelijk in het gedrang komt.

 

Bijeenkomst

De Eurogroep komt normaal gezien één keer per maand samen aan de vooravond van de Raad van Economische en Financiële Zaken (Ecofin) die uit de 27 ministers van Financiën van de Europese Unie bestaat (dus ook niet-leden van de eurozone) of wanneer er een gebeurtenis dient te worden besproken die van belang is voor de eurozone, zoals Cyprus. Het is uiteindelijk de Eurogroep die tijdens het weekend van 16 en 17 maart met een voorstel kwam rond Cyprus bij monde van zijn voorzitter, de Nederlandse minister van Financiën, Jeroen Dijsselbloem (hij werd op 17 januari 2013 verkozen voor een termijn van twee en een half jaar).

 

Deel dit artikel