Analyse
Hoe kunt u van de stijging van de koperprijs een graantje meepikken? 5 jaar geleden - donderdag 14 februari 2013

In het kielzog van de verbeterde vooruitzichten voor de wereldeconomie is de koperprijs aan een klim bezig nadat het geruime in een winterslaap was geraakt. De prijs is sinds midden 2012 een kleine 10 % gestegen en komt in de buurt van het hoogste niveau van de afgelopen twaalf maanden.

U kunt in koper investeren ter diversificatie en voor een zeer redelijk gedeelte van uw portefeuille.
De kans is vrij groot dat de prijs op korte termijn verder blijft stijgen.
We raden nog steeds het Canadese Amerigo Resources aan die van de hoge koperprijs zou moeten kunnen profiteren.
Rio Tinto haalt 8 % van zijn omzet uit koper. Het aandeel is goedkoop en mag gekocht worden.
Het Australische Aditya Birla Minerals heeft nog steeds met zwakke marges te kampen; niet kopen (wel houden).

 

Welke elementen ondersteunen de recente stijging?

Zowel vraag- als aanbodfactoren liggen aan de basis van de prijsstijging. Aan de ene kant rekent de markt erop dat de vraag zal gaan toenemen nu de wereldeconomie aan het herstel timmert en slokop China, dat meer dan de helft van zijn koper invoert en goed is voor 40 % van de wereldvraag, ook tekenen van beterschap laat zien. In 2012 lag de groei van de Chinese kopervraag nog op het laagste niveau sinds 1997. Maar het meest in het oog springende gegeven is evenwel de gestaag toenemende vraag uit de VS, nadat die de voorbije jaar flink aan het slabakken was. De combinatie van goedkope energieprijzen en lage intrestvoeten zorgen ervoor dat de economische motor aanslaat. Het herstel van de huizenmarkt is daar niet vreemd aan. Daartegenover staat dat het aanbod niet toeneemt. Heel wat producenten van het metaal hebben te kampen met hogere productiekosten zoals hogere energiekosten en sommige onder hen zoals het Chileense Antofagasta hebben al aangegeven dat ze hun productie zullen terugschroeven.

 

Kan de prijsstijging zich voortzetten?

De kans is vrij groot dat de prijs op korte termijn verder blijft stijgen want elke toename van de vraag vertaalt zich automatisch in een prijsstijging gezien er op de markt een onevenwicht is tussen vraag en aanbod (bij aluminium bijvoorbeeld is het omgekeerd want de markt heeft te kampen met overcapaciteit). Maar later in 2013 zijn er veranderingen op til want de koperoutput zou volgens marktonderzoeken zo’n 8 % moeten toenemen dankzij een verbeterde kwaliteit van het ontginnen koper en de opening van enkele nieuwe mijnen. Het is niet uitgesloten dat de markt eind 2013 een overschot zal kennen. Op middellange termijn is het minder voor de hand liggend dat de prijs verder stijgt.

 

Doctor Koper

Koper is een grondstof die in ontelbare consumentenproducten (elektronica…) en kapitaalgoederen (machines, werktuigen…) wordt gebruikt. Ook in de bouwsector maakt men gretig gebruik van dit industriële metaal. Koper wordt met andere woorden gebruikt in sectoren die zeer gevoelig zijn voor de gezondheid van de economie. De grondstof wordt dan ook aanzien als een uitstekende voorlopende indicator voor de wereldeconomie.

 

Deel dit artikel