Analyse
Ierland: op zoek naar normaliteit 5 jaar geleden - donderdag 24 januari 2013

Twee jaar na zijn redding door de internationale gemeenschap wil het land de bladzijde omdraaien. De crisis is voor de Ieren echter nog niet voorbij.

De Ierse methode is geen mirakeloplossing. Rekenen op externe vraag om de negatieve gevolgen van de besparingsdrift op de binnenlandse vraag te counteren, zorgt er wel voor dat het land meer zal afhangen van de internationale conjunctuur. Ten slotte kan Ierland in het beste geval enkel hopen dat het zijn gestage herstel kan voortzetten. Maar daarvoor is wel financiële ruggensteun nodig van Europa en is het noodzakelijk dat het land zijn economie opnieuw kan dynamiseren.
We blijven nog steeds af van de meeste activa in de eurozone.
Raadpleeg onze strategie om een goed evenwicht aan uw portefeuille te geven.

 

Onverwachte vooruitgang

Van de drie landen (Griekenland, Portugal en Ierland) die een financiële reddingsboei toegeworpen hebben gekregen, kan Ierland de beste papieren voorleggen. De Ierse economie groeit opnieuw sinds 2011 dankzij het herstel van investeringen van buitenlandse ondernemingen en de export. Ook vorig jaar was er groei ondanks een nieuwe recessie in het VK en in de eurozone, zijn belangrijkste handelspartners. De werkloosheid is gestabiliseerd, de gezinsuitgaven nemen opnieuw toe terwijl de vastgoedcrisis op zijn laatste benen loopt. De openbare schuld zal dit jaar evenwel boven de 120 % van het BBP uitkomen ook heeft het land nu al zes begrotingen op rij opgesteld die doorspekt zijn met besparingsmaatregelen. Desondanks zit het land op schema om tegen 2015 het begrotingstekort tot 3 % van het BBP terug te dringen. Al deze vooruitgang werd door beleggers gesmaakt en op 8 januari was Ierland dan ook succesvol op de internationale obligatiemarkten (plaatsing van 2,5 miljard EUR aan obligaties tegen 3,35 %).

 

Gewicht van de schuld

Dit succes neemt evenwel niet weg dat de situatie nog moeilijk is. De economie heeft het niet onder de markt door de recessie in Europa en kan opnieuw krimpen. Daarnaast blijft de binnenlandse consumptie zwak. Ook de werkloosheid kan weer stijgen. De reden van al die moeilijkheden : de zware schuldenlast. De nationalisering van de banken het land met een enorme zware schuld opgezadeld. Om die schuld te verlichten heeft het land al besparingsmaatregelen genomen (nieuwe belastingen, lagere overheidsuitgaven, 40 000 minder jobs in de publieke sector, loonsverlagingen, pensioenleeftijd op 68 jaar). En het einde is nog niet in zicht: er zijn nog 8 miljard bijkomende besparingen nodig om het tekort naar 3 % van het BBP te brengen in 2015.

 

Europese hulp?

Terwijl Ierland de financiële crisis beter heeft verteerd dan Griekenland en Portugal, kreeg het geen enkel geschenk van zijn Europese partners. Dublin heeft een hogere rente moeten betalen voor zijn Europese hulp. Deze voorwaarden wegen zwaar op de begroting. De regering is van plan om van zijn Europees voorzitterschap gebruik te maken om de voorwaarden van de lening te heronderhandelen en een extra Europese interventie te bekomen. De buit is echter nog niet binnen.

 

Huzarenstukje

Sinds zijn redding in 2010 is Ierland erin geslaagd om een recessie achter zich te laten zonder het zeer strikte besparingsprogramma af te zwakken. Een krachttoer die het land tot een goed einde heeft gebracht door te blijven focussen op exportontwikkeling en het aantrekken van buitenlandse bedrijven dankzij een aantrekkelijke fiscale wetgeving. Deze strategie heeft zijn vruchten afgeworpen omdat het barsten van de vastgoedzeepbel, de deflatie en loondalingen de concurrentiekracht van het land hebben versterkt. Deze methode kan echter niet zomaar worden overgezet op Griekenland en Portugal omdat ze fiscaal anders in elkaar zitten en bovendien kampen ze met veel grotere problemen dan alleen een loonhandicap. Prijs- en loonmatiging zouden Spanje daarentegen zeker helpen om zijn concurrentiekracht terug te winnen.

 

Deel dit artikel