Analyse
Europese werkloosheid op nieuw record 5 jaar geleden - woensdag 9 januari 2013

Niets lijkt de stijging van de werkloosheid in de eurozone te kunnen afremmen.

De hoge werkloosheid is één van de redenen waarom we voorzichtig zijn met beleggingen in de eurozone en onze voorkeur uitgaat naar Amerikaanse aandelen.

 

In november bereikte de werkloosheid in de eurozone met 11,8 % een nieuw record tegenover 11,7 % in oktober en 10,6 % twaalf maanden geleden. In maart 2008, net voor het uitbreken van de crisis, lag de werkloosheidsgraad op 7,3 %.
De eurozone telt vandaag bijna 19 miljoen werkzoekenden tegenover 11 miljoen begin 2008. Na een forse toename in 2008 en 2009, met een hausse van 2,7 en 2,9 miljoen, was het aantal nochtans gestabiliseerd in 2010.

 

Maar de toename van het aantal werklozen nam in 2011 opnieuw toe (+1,2 miljoen personen) en de hausse is vorig jaar opnieuw versneld met een extra van 1,9 miljoen stempelaars tijdens de eerste elf maanden van 2012.

 

Deze toename staat in schril contrast met de situatie op de Amerikaanse arbeidsmarkt. In de VS werden in 2012 immers 1,8 miljoen nieuwe jobs gecreëerd. Deze tegengestelde evolutie is ook te zien op het vlak van economische groei: in de VS gaat het herstel geleidelijk verder terwijl het Oude Continent gestaag wegzakt in een recessie gezien de zware terugval van de consumptie-uitgaven.

 

Deel dit artikel