Analyse
Akkoord in de VS tussen Democraten en Republikeinen 5 jaar geleden - maandag 7 januari 2013

Wat met de vooruitzichten voor de Amerikaanse beurs?

Het beknopte akkoord dat Democraten en Republikeinen op de valreep hebben bereikt, voorkomt het ergste voor de Amerikaanse economie maar daarmee is de begrotingsproblematiek nog niet definitief geregeld. De vooruitzichten voor de Amerikaanse beurs komen hoe dan ook niet op de helling te staan...

 

Amerikaanse aandelen vertegenwoordigen 25% van onze neutrale portefeuille op 10 jaar (20% van onze defensieve portefeuille en 35% van de dynamische).

 

Via een fonds kunt u in 1 keer op een goed gespreide manier beleggen (lager risico) op de Amerikaanse beurzen. We vinden zowel de tracker iShares S&P 500 als de fondsen KBC Index United States, SSgA US Index Equity en Threadneedle American koopwaardig.

 

Als u over een groter kapitaal beschikt (en over voldoende tijd) dan kunt u proberen om met aandelen uw rendement een extra boost te geven:
Accenture presteert al meerdere jaren sterk en opereert op een veelbelovende markt.
AT&T blijft marktaandeel winnen en dat gaat niet ten koste van de rentabiliteit.
Chevron is sterk aanwezig in gebieden met grote olievoorraden en op langere termijn zullen de olieprijzen normaal stijgen; dat moet volstaan om het dividendbeleid te ondersteunen.
General Electric kan terugvallen op solide activiteiten en een goede geografische diversificatie.
Intel doorstaat goed de conjunctuurschommelingen die de activiteit in zijn sector beïnvloeden en krijgt een nieuw management dat voor een nieuw elan kan zorgen.

 

Aan de rand van de afgrond

Het akkoord dat Democraten en Republikeinen hebben bereikt over de begroting voor 2013 voorkomt dat het land in de fameuze fiscale afgrond terechtkomt, die voor hogere belastingen en een daling van de sociale uitkeringen en andere overheidsuitgaven zou hebben gezorgd.
De oplossing is pragmatisch en voorkomt dat de VS in een nieuwe recessie belandt. Uiteindelijk zal minder dan 1% van de bevolking zijn inkomstenbelasting zien stijgen. De belastingvermindering van 2% op lonen wordt echter afgeschaft en zal een daling van de koopkracht veroorzaken.
De overheid zal iets hogere fiscale inkomsten binnenrijven, maar aan de uitgavenzijde verandert er voorlopig niets. De automatische beperkingen van de overheidsuitgaven werden uitgesteld tot 1 maart en de verlengde werkloosheidsvergoedingen bleven behouden. Niet de meest doortastende manier dus om de overheidsfinanciën weer in het groen te krijgen.

 

Afspraak in februari

De Amerikaanse schatkist botste eind 2012 tegen het schuldplafond dat in 2011 werd vastgelegd op 16400 miljard dollar. Een verhoging van dat plafond in februari is dus noodzakelijk, anders dreigt de VS zijn verplichtingen niet langer te kunnen nakomen. In het akkoord van 1 januari staan geen maatregelen om de overheidsuitgaven terug te dringen, en wellicht is het op dat terrein, dat de Republikeinen na aan het hart ligt, dat de hardste strijd zal geleverd worden. De Democraten van hun kant zullen niet zomaar aanvaarden dat programma's zoals Medicare of Medicaid, waaraan ze hun electoraal succes te danken hebben, opnieuw in vraag zullen worden gesteld.

 

Feeststemming op de beurzen

Het moeizaam behaalde akkoord is goed nieuws voor de beurzen. Het regelt de begrotingsproblematiek niet definitief, wat zal blijven wegen op de bedrijfsinvesteringen, en het zal mogelijk de consumptie wat afremmen, maar het heeft de grote verdienste dat het herstel van de Amerikaanse economie zich geleidelijk kan voortzetten. De Amerikaanse beurs moet in staat zijn om een degelijk rendement te blijven bieden en minder volatiel te blijven dan de beurzen in de eurozone.

 

Mijd de Amerikaanse obligatiemarkt

Naast de karige rendementen en een risiconiveau dat nauwelijks onder dat van de aandelenmarkten ligt, schuilt het grootste gevaar in de houding van de Federal Reserve. Als die beslist om niet langer massaal Amerikaanse overheidsobligaties op te kopen (wat ze nu wel doet om de langetermijnrente kunstmatig erg laag te houden), dan zullen de rentevoeten omhoog schieten en de obligatiekoersen naar beneden tuimelen.

Deel dit artikel