Analyse
Uw geld in 2013... 5 jaar geleden - maandag 31 december 2012

Vergeet oniet dat het beheer van uw spaargeld best kadert in een globale strategie die een evenwicht zoekt tussen verhoopt rendement en risicobeheer (des te noodzakelijk in een context waarin het sentiment vaak bruusk omslaat en de risicoaversie plots kan oplaaien).

Om u te helpen, raadpleeg onze stratégie.

 

Terwijl begin 2012 nog werd gevreesd voor de totale instorting, heeft de actieve aanpak van de ECB de eurozone gered. Dankzij de daling van het risiconiveau op de financiële markten klom onze portefeuille op 10 jaar het voorbije jaar 12 % hoger. Een mooie prestatie, die helaas geen garanties biedt voor 2013.

 

De interventies van de centrale banken op de obligatiemarkten hebben het gevaar voor zeepbelvorming aanzienlijk verhoogd, vooral voor overheidsobligaties uit de eurozone en de VS. Laat die dus voor wat ze zijn. Wat de bedrijfsobligaties betreft, biedt de erg lage rentestand aan (grote) bedrijven die vaak over heel wat cash beschikken de kans om zich heel goedkoop te financieren. De geboden rendementen liggen dus veelal erg laag. Als er zich nu en dan toch een interessante uitgifte aandient, brengen we u daar uiteraard van op de hoogte.

 

Durf een deel van uw spaargeld in aandelen te beleggen. De rentevoeten op spaarrekeningen zijn erg laag en het risicogehalte van aandelen wordt ruimschoots gecompenseerd door de hogere rendementskansen op termijn. In onze strategie voor 2013 staat de VS centraal. Amerikaanse aandelen zijn aantrekkelijk gewaardeerd en beschikken over een mooi stijgingspotentieel. Ze vormen de grootste post (25 %) in onze basisportefeuille. De economische groei in de VS zal normaal wat versnellen, wat goed nieuws is voor de bedrijven, de tewerkstelling en de consumptie. Raadpleeg onze selectie.

 

En wat met Europa? De groei zal hier achterophinken t.o.v. de VS maar er zijn wel nog koopwaardige aandelen te vinden om specifieke redenen: we denken o.a. aan EVS (groeiend marktaandeel), Gimv (investeert opportunistisch voor de toekomst), Tubacex (nichestrategie op een groeimarkt), Aegon (rentabiliteitsstijging) of ArcelorMittal (koers te hard afgestraft).

 

Deel dit artikel