Analyse
Nieuwe blokkering rond Griekenland 5 jaar geleden - donderdag 22 november 2012

Griekenland was wat uit de schijnwerpers verdwenen nadat de privésector op zijn Griekse overheidsschulden verliezen had geslikt. De herstructurering van de Griekse schuld heeft echter geen soelaas gebracht en bovendien kan er op Europees vlak geen eensgezindheid worden bereikt.

De Europese landen zullen uiteindelijk ook verliezen moeten toestaan op hun leningen aan Griekenland.
We blijven voorzichtig wat de eurozone betreft en verkiezen om erbuiten te beleggen.
Consulteer onze
strategie. 

 

Griekeland, die in een diepe recessie zit, slaagt er niet in zijn plan rond de overheidsuitgaven te respecteren. De Griekse schulden zouden in 2014 het onhoudbare niveau van 190 % van het BBP bereiken. De doelstelling om de overheidsschulden terug te brengen tot 120 % van het BBP in 2020 is niet realiseerbaar.

 

De Europese landen en het IMF zijn samengekomen om tot een nieuwe oplossing te komen maar er is geen consensus bereikt. Griekenland slaagt er wederom niet in zich te financieren en zal niet in staat zijn om zijn schuld volledig terug te betalen. De factuur werd voorgelegd aan de lidstaten maar tot nu toe wordt er enkel gediscussieerd en lijkt er niemand bereid om de rekening te betalen.

 

Of het nu gaat om een extra uitstel van 2 jaar, een verlaging van de rente, een moratorium van de terugbetalingen, een verlening van de looptijd of eender welke ingreep, niets van dit alles gaat er in slagen om Griekenland uit het moeras te tillen.

 

Deel dit artikel