Analyse
Japan aan de rand van een recessie 5 jaar geleden - woensdag 14 november 2012

De vertraging van de export en de gespannen sfeer tussen Tokio en Peking wegen zwaar op de Japanse economie.

In het derde kwartaal is de economische activiteit in Japan gedaald met 0,9 % t.o.v. het tweede kwartaal.
De beurs van Tokio is duur en het rendement van Japanse obligaties erg laag. De schuld van het land is op termijn problematisch.
Laat Japanse activa dus voor wat ze zijn.

 

De Japanse export is in het derde kwartaal fors gedaald (-5 %) en zowel de investeringen (-3,2 %) als de uitgaven (-0,5 %) van de privésector boeren achteruit. In een poging de meubelen te redden, verhoogde de Japanse overheid zijn investeringen met 4 % en zijn uitgaven met 0,3 %. Dat is echter een gevaarlijke trend in een land waar de staatsschuld dit jaar wellicht zal uitstijgen boven de 210 % van het bbp.
En ondanks die overheidsinspanningen bleef de economische groei beperkt tot 0,1 %.

 

2012 was nochtans goed begonnen. De wederopbouwinspanningen na de aardbeving en tsunami van vorig jaar gingen gepaard met een stijging van de gezinsconsumptie (+ 3 % in eerste halfjaar). De dure yen weegt echter op de competitiviteit van de bedrijven. Zowel de investeringen als de tewerkstelling in de elektronicasector, destijds toch een van 's lands paradepaardjes, gaan in dalende lijn. De autosector produceert dan weer steeds meer buiten de landsgrenzen.
Tokio beschikt ook niet over een uitgebreid arsenaal aan instrumenten om de crisis aan te pakken: de overheidsschuld is loodzwaar, het begrotingstekort bedraagt al sinds 2009 meer dan 9 % van het bbp, de rente staat al jarenlang op een minimumpeil en de liquiditeitscreatie door de Bank of Japan lijkt nog maar weinig effect te sorteren...

 

Deel dit artikel