Analyse
Bemoedigende cijfers in de VS 5 jaar geleden - dinsdag 6 november 2012

Voor de werkloosheidgraad, de gezinsuitgaven en de vastgoedprijzen…

We verhogen het gewicht van Amerikaanse aandelen in onze neutrale portefeuille op 10 jaar van 20 tot 25 %. 

 

Werkloosheid en comsumptie

Ondanks de creatie van 171 000 arbeidsplaatsen in oktober, bedraagt de werkloosheidsgraad 7,9 % van de beroepsbevolking tegenover 7,8 % in september. De verbetering van de conjunctuur die Amerikanen aanzet om opnieuw op zoek te gaan naar een job, ligt aan de basis. Op jaarbasis is het aantal werknemers met iets meer dan 3 miljoen toegenomen tot 143,4 miljoen. Goed nieuws voor de economie want deze hogere werkgelegenheid ondersteunt de gezinsuitgaven zelfs al is de stijging van de lonen beperkt (+0,9 % op jaarbasis).

Vastgoed

Bovendien nemen de vastgoedprijzen opnieuw toe. In augustus steeg de Case-Shiller index – die de evolutie van de residentiële vastgoedprijzen optekent in de 20 grootste stedelijke gebieden in de VS – met 2 % op jaarbasis. De prijzen, op het laagste niveau sinds 2003, de zeer lage intresten op hypotheekleningen en de kleine verbetering van de arbeidsmarkt zetten Amerikanen aan om terug te keren naar vastgoed. Na een groei in het tweede en derde kwartaal lijkt de Amerikaanse economie op weg om tegen een gematigd tempo te blijven groeien. De doortocht van de orkaan Sandy zal dat niet veranderen (zie verder). De impact ervan op de Amerikaanse economie zou verwaarloosbaar moeten blijven.

 

Deel dit artikel