Analyse
Poolse Zloty: neem uw winst 5 jaar geleden - woensdag 17 oktober 2012

Sinds ons aankoopadvies een jaar terug is KBC Renta Zlotyrenta, het fonds dat belegt in Poolse overheidsobligaties, met 17,9 % gestegen!

Het stijgingspotentieel van de munt is quasi uitgeput en door de lagere rentevoeten is het fonds minder aantrekkelijk geworden.
VERKOOP
KBC Renta Zlotyrenta.

 

De Poolse beurs heeft nog potentieel. Minpunt is wel dat ze erg volatiel is, en dus enkel weggelegd in een dynamische portefeuille op heel lange termijn.
KOOP bijv.
iShares MSCI Poland, een tracker die noteert in New York.

 

Vertrouwen hersteld

Zowat een jaar geleden werden Italië en Spanje volop geraakt door de overheidsschuldencrisis. De beleggers gingen op zoek naar de volgende zwakke schakel. Polen was een van de kandidaten. De overheidsfinanciën van het land waren duidelijk achteruitgeboerd in 2009-2010, de schuld was gestegen tot 55 % van het bbp, en de markten hadden geen trek meer in Poolse overheidsobligaties. Polen moest rentevoeten bieden van meer dan 6 % om nog financiering te vinden op 10 jaar.
De regering heeft maatregelen genomen (afschaffen van vervroegd pensioen, optrekken van wettelijke pensioenleeftijd, verhogen van fiscale inkomsten door wijzigingen aan het stelsel van de sociale bijdragen, stijging van de btw en van de accijnzen, taks op de mijnsector, snoeiwerk in de overheidsuitgaven…) die het mogelijk maken om de overheidsschuld dit jaar terug te dringen tot 52,4 %, en in 2013 tot 51,4 % van het bbp. Ook de beleggers zagen dat het Polen menens is, want ondanks de aankondiging van een groter dan vooropgesteld begrotingstekort in 2012 (3,5 % i.p.v. 2,9 %) lieten zowel S&P als Fitch de rating van Polen ongewijzigd en de rentevoeten waartegen Polen zich kan financieren, zijn fors gedaald (4,5 %). Logisch gevolg : stijging van de zloty tot op gelijke voet met de euro.

 

Dynamische economie

Nog altijd ondersteund door de binnenlandse vraag, is de Poolse economie in het tweede kwartaal met 2,5 % gegroeid. En al zal de recessie in de eurozone een impact hebben, toch lijkt Polen goed geplaatst om de recessie te vermijden. Concreet mikken we op een gemiddelde groei van boven de 2 % voor 2012 en 2013, terwijl de economie van de eurozone wellicht zal krimpen. Om die groeicijfers te bereiken, zal de Poolse centrale bank misschien wel het geweer van schouder moeten veranderen. Door in mei haar leidende rente te verhogen (tot 4,75 %!) was ze de enige monetaire autoriteit binnen de EU die in 2012 een renteverhoging doorvoerde. De reden daarvoor lag bij de hoge inflatie. Maar omdat het op dit moment belangrijker is om de economische groei te stimuleren, is het niet ondenkbaar dat Warschau nog dit jaar de leidende rente wat zal terugschroeven...

 

Beurs van Warschau interessant

De mooie economische groeivooruitzichten zorgen er wel voor dat de Poolse beurs aantrekkelijk blijft. De korte afstand naar de markten in het hart van Europa en de competitiviteit van Polen plaatsen het land in een ideale uitgangspositie om op te veren zodra de groei in Europa weer aantrekt, en de grote binnenlandse markt in Polen vormt een stevige veiligheidsbuffer wanneer de buitenlandse handel groei vertraagt, zoals vandaag het geval is.

 

Deel dit artikel