Analyse
Belgische LT-rente op laagtepunt 5 jaar geleden - dinsdag 16 oktober 2012

Er lijkt maar geen einde te komen aan de daling die nu toch al bijna meer dan een jaar aanhoudt. Met welke gevolgen? We proberen klaarheid te scheppen…

Uw geld nu vastleggen voor jaren tegen bodemtarieven is niet aangewezen. We raden u aan om uw liquiditeiten voorlopig op een gulle spaarrekening te laten in afwachting van beleggingsopportuniteiten zoals een interessante obligatie-uitgifte (à la Kinepolis of CFE) of hogere rentetarieven zoals eind 2011 toen we Belgische staatspapier aanraadden.

 

Waarom zakt de 10-jarige rente?

De belangrijkste reden is ongetwijfeld dat ons land door marktparticipanten wordt aanzien als een veilige haven in de eurozone. Voor veel institutionele beleggers is Belgisch staatspapier dan ook een toevluchtoord, telkens wanneer Spanje, Italië of een ander probleemland onder vuur komt te liggen. Door de verhoogde vraag stijgen de prijzen en dalen de rendementen. Het mag niet verbazen dat de Belgische langetermijnrente een nieuw laagterecord opzoekt precies op het moment dat de Spaanse rente opnieuw fors is beginnen stijgen (door de talloze verkopen).

Kan de rente nog verder dalen?

Zolang de eurocrisis aanhoudt en België zich in de groep van sterke landen met onder meer Finland, Duitsland, Frankrijk en Nederland weet te handhaven, kan de rente verder dalen. Er zal immers geld blijven toestromen van beleggers (zoals banken) die veiligheid wensen. Maar zoals we eind 2011 hebben gezien, toen diezelfde Belgische rente bijna 6 % bedroeg, kan het tij snel keren indien de economische crisis hier hard zou toeslaan en de overheidsfinanciën zouden ontsporen. Voor het ogenblik is dit evenwel niet aan de orde.

Wat betekent dit voor mijn spaargeld?

Weinig goeds! Aangezien de Belgische langetermijnrente als referentie dient voor de meeste vastrentende beleggingen, moge het duidelijk zijn dat u almaar minder krijgt op kasbons, termijnrekeningen, obligaties (tenzij de uitgever een hoger risico met zich meedraagt).

 

Deel dit artikel