Analyse
Spanje op drijfzand 5 jaar geleden - vrijdag 28 september 2012

Het ziet ernaar uit dat Spanje weldegelijk Europese hulp zal moeten vragen.

De daling van de Spaanse detailhandelsverkopen zetten de terugval van de consumptie in de verf en tonen perfect aan hoe erg de economische schokgolven het land op zijn grondvesten doen daveren.

 

En een inflatie die opnieuw op hetzelfde hoge niveau staat als in het voorjaar van 2011 helpt geenszins.

 

Terwijl de regering nieuwe besparingsmaatregelen moet nemen om het overheidstekort binnen de perken te houden, vergroot het risico dat er een negatieve spiraal wordt gevormd die de recessie nog uitdiept en de openbare financiën nog verder in het rood duwt.

 

Ondanks de daling van de uitgaven bij verschillende ministeries, nemen de staatsuitgaven nog steeds toe door toename van de intresten en de enorme groei van de sociale uitgaven.

 

Door de terugval van de consumptie en de vertraging van de economische activiteit slaagt men er trouwens niet in om de doelstellingen op het vlak van belastingsinkomsten te halen.

Deel dit artikel