Analyse
India: een land met een onmiskenbaar potentieel 5 jaar geleden - woensdag 26 september 2012

Geconfronteerd met een vertragende economie, probeert de Indiase regering zich boven de politieke spelletjes te zetten die elke hervorming blokkeren.

India moet in staat zijn om zijn meningsverschillen te overwinnen en via de weg van hervormingen een oplossing uit te werken voor de huidige economische achteruitgang. Beleggen in Indiase aandelen is mikken op de toekomst en weggelegd voor wie de risico's aandurft. Indiase aandelenfondsen verdienen hun plekje (5 %) in neutrale en dynamische portefeuilles op 10 jaar.

Franklin India A EUR is koopwaardig.

 

Economie ontgoochelt

De voorbije jaren groeide de Indiase economie sterk, ook tijdens de crisis van 2008. Maar in het tweede kwartaal bereikte de groei zijn dieptepunt (5,5 %) van de laatste tien jaar. En ondanks de economische vertraging blijft de inflatie (10 % in augustus) moeilijk onder controle te houden. Tegelijk wordt het begrotingstekort groter en dreigt de rating van de Indiase schuld teruggeschroefd te worden. Ook het handelstekort wordt steeds groter en de roepie heeft het moeilijk op de wisselmarkten. De beleggers begonnen zich af te vragen in welke mate India nog een goede bestemming was. De buitenlandse investeringen daalden tussen juni vorig jaar en juni dit jaar met maar liefst 78 %. De regering moest dus reageren.

 

Het aanbod verbeteren

Zowel inzake regelgeving als infrastructuur zijn er heel wat bottlenecks die een negatieve impact hebben op de productie en distributie van goederen en diensten. De regering wil dan ook de distributiemarkt openstellen voor buitenlandse bedrijven, die dan eindelijk rechtstreeks hun producten zouden kunnen verkopen aan de Indiase consument. Tot op heden wordt de detailhandel in India verzorgd door 12 miljoen bedrijven, overwegend van erg kleine omvang, en door 40 miljoen arbeidskrachten. Door het grote aantal tussenpersonen, het gebrek aan toereikende infrastructuur en aan grote ondernemingen die in staat zijn om te investeren in opslag- en transportcapaciteit, is het traject van producent naar consument inefficiënt en duur.

 

Inflatie beheersen

De falende distributie is een van de oorzaken voor de hoge inflatiedruk in India. Door de sector open te stellen voor buitenlandse concurrentie hoopt de regering op lagere prijzen, wat in het voordeel moet spelen van de consument maar ook van de overheidsbegroting. Want die overheid subsidieert een aantal basisproducten en probeert de armste gezinnen te helpen, maar die programma's zijn duur. Zo hebben de autoriteiten de dieselprijs nu toch al met 12 % verhoogd en het aantal mensen dat kan genieten van voorkeurstarieven voor gas geplafonneerd. Als ze op die weg willen voortgaan zonder zich de woede van de bevolking op de hals te halen en zonder de inflatie te laten ontsporen, dan zijn gematigde kleinhandelsprijzen een absolute noodzaak. Bovendien moet een lagere inflatiedruk de centrale bank ook de kans bieden om haar leidende rente voet eindelijk wat te verlagen (die bedraagt nog altijd 8 %).

 

Geen mirakels op korte termijn

Nu de economie slabakt, is het belangrijk dat de Indiase regering de hervormingen opnieuw op de rails tracht te zetten om de beleggers aan te tonen dat ze bereid is te timmeren aan de weg. Maar het moeilijkste deel van die weg ligt nog in de toekomst: het aangekondigde programma ook daadwerkelijk realiseren. De plannen om de distributiesector open te stellen voor buitenlandse concurrentie zijn niet nieuw (in 2011 liep een eerste poging dood op het verzet van de kleinhandelaars en het gelobby van groothandelaars).

 

Deel dit artikel