Analyse
Canadese economie blijft solide... 5 jaar geleden - woensdag 5 september 2012

… maar het wordt geen makkelijk najaar. In 2012 en 2013 zal de groei wellicht nog boven de 2 % uitkomen, maar de vertraging van de wereldeconomie begint te wegen.

We mijden de beurs van Toronto die over het algemeen niet goedkoop is. Twee aandelen vormen een uitzondering. Koop Amerigo Resources en Encana. Beide bedrijven zijn actief op energie en grondstoffenvlak en zijn rekening houdend met hun winstvooruitzichten goedkoop geprijsd.

 

De beurs van Toronto kan ons dus niet bekoren maar Canadese staatsobligaties wel : de overheidsfinanciën zijn gezond, een veilige haven nu de eurozone in een diepe crisis zit. Indien u een defensieve toets aan uw portefeuille wil geven, koop dan het fonds KBC Renta Canarenta. Beleg maximaal 5 % van uw vermogen in de Canadese dollar gezien de recente sterkte (+7 % sinds begin dit jaar) in plaats van 10 % voorheen.

 

Dynamische prestaties...

Tot op heden stellen we vast dat Canada het lang niet slecht doet. Als belangrijke producent van energie, maar ook van metalen en landbouwproducten, spon Canada garen bij de toenemende honger in de groeilanden naar die producten.

 

Daar komt bij dat de Canadese banken erin geslaagd zijn om de Amerikaanse subprimecrisis grotendeels te ontwijken en nu ook maar een beperkte blootstelling hebben aan de overheidsschuldencrisis in Europa. Ze hebben dus voldoende middelen om overvloedig en goedkoop kredieten te verstrekken aan de Canadese gezinnen, die van die kans gretig gebruik hebben gemaakt.

 

De Canadese overheid heeft van de dynamiek gebruik gemaakt om haar uitgaven te beheersen. Daardoor kan Canada nog altijd bogen op een triple A-rating, een steeds zeldzamer goed.

 

...maar de dure CAD begint zijn tol te eisen

De komende kwartalen kondigen zich moeilijker aan. De oorzaak daarvoor ligt bij de groeivertraging in de opkomende landen, die weegt op de vraag naar grondstoffen. Maar dat is niet alles. De productie- en dienstensector waren vroeger erg competitief t.o.v. hun Amerikaanse tegenhangers maar worden vandaag afgeremd door de dure CAD. En ook de binnenlandse markt vertoont tekenen van zwakte. De werkloosheid blijft schommelen tussen 7,2 % en 7,6 %.

 

Ook de vastgoedsector vormt een uitdaging. De overheid maakte zich zorgen over de fors gestegen woningprijzen en een eventuele implosie van de sector en verstrakte de regels voor het toekennen van woonkredieten om de soliditeit van het financiële systeem te vrijwaren. Een vertraging op de vastgoedmarkt zou natuurlijk wel gevolgen hebben voor de economie.

 

Nog mooie troeven

Toch is er geen reden tot paniek: de Canadese groei zal in 2012 en 2013 wellicht rond de 2 % liggen, wat in de lijn ligt van 's lands potentieel. En als het moet, kan de leidende rente, die al sinds eind 2010 1 % bedraagt, nog wat worden teruggeschroefd om voor een extra impuls te zorgen.

 

Deel dit artikel