Analyse
Rusland eindelijk lid van WTO 5 jaar geleden - donderdag 30 augustus 2012

Een bijkomende reden om op lange termijn in Rusland te blijven beleggen?

Rusland is toegetreden tot de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Op voorwaarde dat het land komaf maakt met slepende ziektes, zou dat moeten leiden tot een hogere groei en een dito levensstandaard. Een reden om in Rusland te beleggen? Niet voor iedereen. Maar de roebel is correct gewaardeerd en de beurs van Moskou biedt hoop op hoge rendementen. De meest koelbloedigen onder u, met langetermijnhorizon (20 jaar) mogen tot 5 % van hun portefeuille besteden aan de Russische aandelenfondsen BNPP L1 Equity Russia, Parvest Equity Russia en Pictet Russian Equities P EUR.

 

Energie en grondstoffen

De voorbije 20 jaar werd de Russische economie aangedreven door de energie- en grondstoffensector, die goed zijn voor het overgrote deel van de export. De industrie en de landbouw werden daarentegen het slachtoffer van onderinvestering en achterhaalde productiemethodes et de dienstensector komt maar moeizaam tot bloei. De toetreding tot de WTO biedt de mogelijkheid om de afhankelijkheid van energie en grondstoffen terug te dringen. Als het zijn lidmaatschap ten volle wil benutten, zal het land wel iets moeten doen aan de corruptie en bureaucratie die nog altijd veel buitenlanders afschrikt.

 

Veelbelovend op termijn

De Russische toetreding tot de WTO zal pas op lange termijn vruchten afwerpen. Landbouw en industrie zullen eerst door een overgangsperiode moeten. In die periode zal de staatssteun worden opgetrokken. Op termijn zouden de handelsbarrières kleiner moeten worden en de douanetarieven dalen tot zowat 7,8 %. Enerzijds zal dit ingevoerde producten goedkoper maken, anderzijds zal dat lokale producenten dwingen om hun competitiviteit te verhogen. Het openstellen voor concurrentie en de komst van buitenlandse investeringen zouden moeten leiden tot een ruimer aanbod en een daling van de consumptieprijzen.

 

Winnaars en verliezers

- De gezinnen en de dienstensector zullen tot de eerste winnaars behoren. Een toetreding tot de WTO gaat normaalgezien gepaard met een stijging van de gemiddelde lonen. De komst van buitenlandse investeerders die bereid zijn om de arbeidskrachten te verlonen, zal de gezinsinkomens stimuleren. En door de liberalisering van diverse sectoren, o.a. de financiële sector, zal krediet goedkoper worden.
- De impact op de energiesector en -export, die nu al gewoon zijn aan concurrentie en buitenlands kapitaal, zal beperkt zijn.
- Voor de landbouw is de toetreding een uitdaging. Ondanks zijn enorme landbouwareaal en zijn lage bevolkingsdichtheid, is Rusland niet in staat in zijn eigen behoeften te voorzien en is een invoerder van landbouwproducten. Moskou heeft dan ook beslist om over te gaan tot de gedwongen verkoop van niet-bebouwde gronden om de productie op te voeren. Maar de privé-investeringen blijven uit. Het nakende einde van de overheidssubsidies en de komst van buitenlandse producenten noopt tot voorzichtigheid. Mogelijk zullen landbouwmultinationals hun intrede maken in Rusland, en zal China, dat met een hoge bevolkingsdichtheid kampt en graag zijn voedselbevoorrading wil verzekeren, een van de eerste geïnteresseerden zijn.
- Ook in de industrie, zouden buitenlandse investeringen welkom zijn. Het einde van de overheidssteun kan voor die bedrijven meteen de doodsteek zijn. Vaak gaat het nog om vestigingen die werk bieden aan de hele bevolking van een stad. Zonder geslaagde reconversie dreigen die tot de eerste slachtoffers te behoren.

 

Deel dit artikel