Analyse
Fed spreekt drukpers niet opnieuw aan 6 jaar geleden - donderdag 21 juni 2012

De markten hadden een sterk signaal verwacht maar de Federal Reserve houdt een stevige interventie achter de hand voor later.

We blijven niettemin koper van Amerikaanse aandelen.
Abbott Labs, Kimberly-Clark, General Electric, Chevron, Intel en AT&T zijn stuk voor stuk solide bedrijven met weinig schulden die over veel liquiditeiten beschikken en mooie vooruitzichten hebben. Ze behoren tot onze favorieten.

 

Ontgoocheling

De vertraging van de Amerikaanse groei, de risico’s rond de wereldeconomie, de Europese schuldencrisis, broosheid van het financiële systeem… : de markten hadden een sterk signaal, zoals het opnieuw in gebruik nemen van de drukpers, van de Federal Reserve verwacht. Niet dus.
De Fed is wel bereid om meer te doen maar voorlopig zal de instelling zich beperken tot een verlenging van de steunaankopen van Amerikaans schuldpapier om de rentevoeten op een laag peil te kunnen houden (het programma zou moeten eindigen eind juni maar werd verlengd tot eind 2012).
Geen nieuwe stimuli dus en dit heeft de markten, die een injectie van extra liquiditeiten verwachtte, ontgoocheld. Deze injectie zou een beursherstel moeten inluiden en de appetijt voor risicovolle activa aanzwengelen.

 

Hoop

Desondanks lijkt het vrij duidelijk dat de Fed zich klaar houdt om in te grijpen indien de Amerikaanse economie opnieuw zou verzwakken. We houden rekening met een groei van 2 % voor dit jaar en 2,2 % voor 2013. Ontgoochelende niveaus in vergelijking met deze van voor de crisis maar duidelijk hoger dan de groei die we voor de eurozone verwachten. De dollar van zijn kant bevindt zich vandaag op het niveau van bij het begin van het jaar en blijft ondergewaardeerd tegenover de euro.

 

Deel dit artikel