Analyse
Indiase beurs: +7 % sinds begin 2012! 6 jaar geleden - woensdag 9 mei 2012

Velen vragen zich af of de regering in New Delhi in staat zal zijn om de economische groei op de rails te houden en de overheidsfinanciën te saneren. Op langere termijn is het potentieel van India evenwel onmiskenbaar.

Qua goed bestuur mag India dan misschien niet uitblinken, we zien toch genoeg redenen om in het land te blijven geloven als bestemming voor uw beleggingen.
Indiase aandelenfondsen verdienen een plek (5 %) in
neutrale en dynamische portefeuilles op 10 jaar.
Het fonds Franklin India Fund A EUR is koopwaardig.

 

Ups en downs

Dankzij de overvloed aan liquiditeiten op de markten en het vooruitzicht op renteverlagingen in India (om de groei aan te sporen), heeft de Sensex-index dit jaar gestaag hoger geklommen en stond op 21 februari 2012 maar liefst 25 % hoger dan op 1 januari. Daarna sloeg de twijfel opnieuw toe (de stijging t.o.v. 1 januari bedraagt nu 7 %). De eerste, langverwachte rentedaling kwam er uiteindelijk wel (de leidende rentevoet is nu 8 %) maar er dreigt politieke onstabiliteit. De regering kwam als grote verliezer uit de deelstaatverkiezingen, staat daardoor kwetsbaarder en beperkte zich tot een weinig ambitieuze begroting waarin de sanering van de overheidsfinanciën, het opwaarderen van 's lands infrastructuur en het toelaten van buitenlandse concurrentie in een aantal economische sectoren duidelijk geen prioriteit zijn. Het ondernemersklimaat is dus niet optimaal.

 

Overheidsschuld

De negatieve outlook die de Indiase overheidsschuld kreeg van ratingbureau Standard & Poor's, zet de regering onder druk om toch iets te doen. Als S&P de schuldrating slechts één trapje zou terugschroeven, komt India terecht in de categorie speculatieve beleggingen, de fameuze "junk bonds". Dan zou India (veel) hogere rentevoeten moeten gaan betalen op zijn overheidsschuld, en het land heeft de hoogste schuld (50 % van het bbp) van de vier BRIC-landen. En dan kijken we nog maar alleen naar de schulden van de centrale regering, want inclusief de schulden en begrotingstekorten van de deelstaten, komt de overheidsschuld in India uit op ruim 70 % van het bbp en de budgettaire tekorten op ruim 8 %.

 

Sterke troeven op lange termijn

Op korte termijn zullen de overvloedig beschikbare liquiditeiten en de lage rentevoeten in de geïndustrialiseerde wereld er wellicht velen toe aanzetten om in India te beleggen. Mogelijk zullen er bijkomende rentedalingen volgen, die dan een versnelling van de economische activiteit in de hand zullen werken. En op langere termijn is het potentieel van India bijzonder groot. Tegen 2030 zullen wellicht zowat 250 miljoen inwoners migreren van het platteland naar de verstedelijkte zones, waar de lonen hoger liggen. Die migratie, die ook China doormaakt, zal de vraag naar consumptieproducten, goederen en diensten fors aanwakkeren, maar ook de vastgoedmarkt en grote infrastructuurwerken stimuleren. Naast de gunstige demografie en de opkomst van een echte middenklasse zullen ook een vlottere kredietverstrekking en het openstellen van een aantal economische sectoren voor concurrentie nog voor extra impulsen zorgen. Kortom, de kansen voor bedrijven (en bij uitbreiding voor de beleggers) liggen dus voor het grijpen.

 

Deel dit artikel