Analyse
Griekse crisis onze kijk op een worstcasescenario 6 jaar geleden - woensdag 16 mei 2012

De politieke patstelling van Griekenland verhoogt het risico op een eventuele exit van het land uit de eurozone. Doet u er in die wetenschap goed aan om uw beleggingsportefeuille bij te sturen?

De evolutie noopt ons er niet toe om de samenstelling van onze portefeuilles te wijzigen.
Als u liever op veilig speelt, kies dan onze defensieve portefeuilles. Die mikken in de eerste plaats op het behoud van uw vermogen. Zo is onze defensieve portefeuille op 10 jaar voor 65 % samengesteld uit obligaties (schuldpapier uitgegeven door landen met een goed financieel beheer en een relatief lage overheidsschuld) en voor 35 % uit aandelen (geen enkel uit de eurozone en 15 % uit de VS).

 

Gevolgen voor Griekenland

Voor Griekenland zou een exit rampzalige gevolgen hebben: opdrogen van de inkomende kapitaalstromen, een ware kapitaalvlucht, explosie van het financiële systeem... Het land zou zijn schuldverplichtingen niet meer kunnen nakomen. De prijs van ingevoerde goederen zou de hoogte inschieten door het devaluatie-effect en de Grieken nog dieper in de recessie duwen.

 

Voor de eurozone

Sinds de situatie van gedeeltelijke wanbetaling in maart 2012 heeft de Europese financiële sector zijn blootstelling aan Griekenland fors teruggeschroefd en provisies aangelegd. De impact van een Griekse exit zou niet verwaarloosbaar zijn, maar wel beheersbaar. De soliditeit van de banken is er in het eerste kwartaal van 2012 verder op vooruitgegaan. We denken trouwens ook dat de ECB de sector actief zal blijven ondersteunen. De verliezen voor de publieke sector (ECB, Europees Fonds voor Financiële Stabiliteit, verschillende eurolanden) zouden evenwel in de tientallen miljarden euro lopen.

 

Op middellange termijn zouden de gevolgen op de economie alles bij mekaar beperkt blijven, maar de onzekerheid die een uitstap zou veroorzaken, kan er wel toe leiden dat de banken nog kieskeuriger zullen worden in hun kredietverstrekking en dat de meest kwetsbare ondernemingen daardoor al snel in een acute financieringsnood zullen terechtkomen.

 

Besmettingsgevaar?

Voor Italië, Spanje, Portugal en Ierland lijkt dat risico ons op korte termijn onbestaande.
De problemen (recessie, werkloosheid, enz.) zijn er minder erg dan in Griekenland, de politieke instabiliteit is er veel kleiner en de regeringen van die landen hebben zich altijd geschikt naar de eisen van de internationale instanties. Het is zelfs niet ondenkbaar dat het handhaven van een strakke begrotingsdiscipline in combinatie met een Griekse exit misschien een aantal dossiers in beweging zou kunnen zetten, zoals het uitgeven van euro-obligaties om zich gezamenlijk te financieren tegen betere voorwaarden.

 

Risicoaversie

Als Griekenland plots zou beslissen om uit de eurozone te stappen, zou dat wellicht een paniekgolf veroorzaken. De financiële aandelen zouden het hardst geraakt worden. En net zoals in december 2011 loert dan voor de meest kwetsbare eurolanden het gevaar van een "self-fulfilling prophecy" om de hoek... tenzij een daadkrachtig optreden van de ECB en het IMF daar een stokje voor steekt.
Beleggers zouden riskantere activa zoals aandelen (en groeilandaandelen in het bijzonder) opnieuw de rug toekeren en zich meer wenden naar traditionele vluchtwaarden: goud, dollar, Zwitserse frank, Japanse yen en Britse pond.

 

Deel dit artikel