Analyse
Eurozone kan de crisis overwinnen 5 jaar geleden - maandag 14 mei 2012

Maar de groei zal bestraft blijven. Geen goed nieuws voor de Europese beurzen.

Buiten onze selectie van individuele aandelen die ondergewaardeerd zijn, mijden we de eurozone in haar geheel en wenden we onze beleggersblik liever naar aandelenfondsen uit de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Zweden en de BRIC-landen (China op kop). Ook de obligatiemarkten in euro staan wellicht nog voor grillige tijden, afhankelijk van het sentiment van de beleggers en het beleid van de ECB. Blijf dus ook voor het defensieve gedeelte van uw portefeuille de voorkeur geven aan obligatiefondsen uit landen met gezonde overheidsfinanciën, zoals Zweden, Canada, Denemarken en Polen.

 

Meer info: onze strategie

 

De mensen worden het moe

Geconfronteerd met de chronisch geworden schuldencrisis, de gestegen werkloosheid, de terugkeer van de recessie en de bezuinigingen alom, heeft de Europese kiezer steeds meer oren naar politieke tegenstanders van het huidige Europese beleid, dat gezien wordt als oorzaak van alle kwaad. Men vraagt zich terecht af of het beter is een zeer strakke en snelle begrotingsdiscipline te handhaven, dan wel om te trachten de economische groei aan te zwengelen. Het snel terugschroeven van het begrotingstekort in solide landen zoals Duitsland verbetert immers niet spectaculair de financiële situatie van die landen maar verslechtert wel de economische context in Europa. En in zwakkere landen tot elke prijs begrotingsinspanningen leveren in een gehavende economische context verslechtert de zaken alleen maar, zoals het Griekse voorbeeld aantoont.

 

Plan B

Laten we onszelf niets wijsmaken, de landen die gebukt gaan onder een zware overheidsschuld wacht onvermijdelijk een pijnlijk begrotingstraject de komende jaren. En de zeldzame politieke leiders die een aantal uitgaven terug willen opvoeren, zoals kersvers president Hollande, vergeten één belangrijk detail: dat de kassen leeg zijn! Toch zijn er bepaalde bijsturingen mogelijk: om te beginnen zou men zichzelf meer tijd kunnen gunnen om de overheidsfinanciën te saneren. Waarom al terug naar een begrotingsevenwicht willen over een paar jaar terwijl men die inspanningen net zo goed langer kan spreiden in de tijd? Een geloofwaardig saneringstraject op 10 jaar zou de financiële markten wellicht meer geruststellen dan de huidige programma's die al over 2 of 3 jaar mikken op een evenwicht maar die gebaseerd zijn op onrealistische hypotheses. Door zichzelf meer tijd te gunnen, zou men ook de structurele hervormingen kunnen doorvoeren die noodzakelijk zijn om de Europese competitiviteit te verhogen en om ook de eerste vruchten van die inspanningen te plukken. De Europese centrale bank van haar kant, moet waakzaam blijven en haar uitzonderlijke financieringsoperaties voortzetten om buitensporige spanningen op de obligatiemarkten te vermijden. De weinige landen die wel nog over wat budgettaire manoeuvreerruimte beschikken, kunnen die dan gebruiken om de economische activiteit aan te jagen.

 

Deel dit artikel