Analyse
Daling Amerikaanse inflatie 6 jaar geleden - dinsdag 22 mei 2012

Oorzaken voor de daling zijn te zoeken bij de lagere energieprijzen en de slechts matige prijsstijging van andere goederen.

De inflatie in de VS is in april gedaald tot 2,3 %, t.o.v. nog 2,7 % in maart. In september 2011 was het inflatiepeil nog bijna 4 %. Oorzaken voor de daling zijn te zoeken bij de lagere energieprijzen en de slechts matige prijsstijging van andere goederen. En aangezien de olieprijs de voorbije weken fors is gedaald, zal de inflatie de komende maanden wellicht in dalende lijn blijven gaan.

 

Die lagere inflatiedruk ondersteunt de koopkracht van de gezinnen, en bijgevolg ook hun consumptie. Die hapte in april even naar adem: na een stijging van 0,7 % in maart, stegen de detailverkopen in april slechts met 0,1 %. Op jaarbasis bedraagt de stijging 6,4 %, een cijfer dat aangeeft dat de Amerikaanse economie de rug recht en dat het herstel wellicht zal voortduren.

 

Deel dit artikel