Analyse
Polen als buitenbeentje 6 jaar geleden - woensdag 22 februari 2012

Terwijl Europa uit vorm is, springen de prestaties van Polen in het oog: een groei van meer dan 4 % in de eerste drie kwartalen van 2011. In 2012 zal Polen niet immuun blijven maar zal wellicht niet in recessie belanden. Opent dat ook beleggingskansen?

Competitiviteit fors gestegen

Terwijl de wereldeconomie moeilijke jaren beleeft, liet Polen sinds 2008 toch een gemiddelde groei van 3,6 % optekenen. In tegenstelling tot veel andere landen beleefde Polen een fase van industrialisatie en steeg het aandeel van de industrie in het Poolse bbp de voorbije jaren van 30 naar 35 %, met dank vooral aan veel buitenlandse investeringen. Als buurland van Duitsland heeft Polen een geschikte ligging om de Centraal-Europese markten te bedienen, de arbeidskrachten zijn er goedkoper en de productiviteit steeg er spectaculair (sinds 1994 met gemiddeld 4 % op jaarbasis).
Dankzij die productiviteitswinst konden ook de lonen stijgen zonder dat dit aanleiding gaf tot verlies van concurrentiekracht. Het beschikbaar inkomen van de Poolse gezinnen is sinds 2007 met iets meer dan 4 % op jaarbasis gestegen. Die dynamiek is goed nieuws voor de arbeidsmarkt. Nog niet eens zo lang geleden kampte Polen met de hoogste werkloosheidsgraad van Europa (18 % in 2005), in december 2011 was die werkloosheid gedaald tot 9,9 %, lichtjes onder het Europese gemiddelde. De combinatie van stijgende lonen en dalende werkloosheid ondersteunt de gezinsconsumptie, die goed is voor 60 % van het bbp en daarmee een van de hoekstenen van de Poolse economie blijft.

 

Moeilijke tweede helft van 2011

Ondanks die dynamiek beleefden de beurs van Warschau en de Poolse zloty een moeilijke tweede jaarhelft in 2011. De Poolse centrale bank maakte zich zorgen over de inflatie (die in de lente piekte op 5 %) en trok tot vier keer toe haar leidend rentetarief op. De financiële markten vreesden meteen voor een zeer bruuske landing van de Poolse economie, die ook leed onder de conjunctuurverslechtering in Europa. Daarbovenop kwam de vrees voor budgettaire ontsporingen op een moment dat de eurozone helemaal wegzonk in de overheidsschuldencrisis en dat ook Hongarije voor ongerustheid zorgde. De beurs van Warschau verloor in het tweede semester 20 % van haar waarde en de Poolse zloty daalde met 10 % t.o.v. de euro.

 

Goede vooruitzichten

De markten kwamen evenwel al vrij snel ook opnieuw tot inkeer. De overheidsschuld eind 2011 klokte af op slechts 55 % van het bbp en de Poolse wetgeving voorziet in automatische mechanismen die de autoriteiten verplicht om in te grijpen als dat cijfer te sterk zou stijgen. Bovendien sprak eerste minister Donald Tusk na zijn herverkiezing geruststellende taal en lijkt een lichte daling van de overheidsschuld dit jaar tot de mogelijkheden te behoren.
De inflatie is in januari teruggevallen tot 4,1 %, waardoor de centrale bank het zich kon veroorloven om haar leidend rentetarief niet opnieuw te verhogen. Beter nog, op het huidige renteniveau (4,5 %), beschikt de centrale bank nog over aardig wat manoeuvreerruimte om indien nodig de rentestand alsnog terug te schroeven om de economie aan te wakkeren. Tot slot biedt Polen, in vergelijking met een eurozone die al in recessie is, ook interessante groeivooruitzichten. Dat zal de beurs van Warschau ondersteunen, temeer omdat de rust op de markten nu toch enigszins lijkt hersteld dankzij de massale kapitaalinjecties van de Europese centrale bank en het engagement van de Federal Reserve om haar quasi-nulrentebeleid nog zeker tot eind 2014 te handhaven.

 

Troeven

Na een stijging van 7 % sinds begin dit jaar lijkt de Poolse zloty ons dicht genaderd te zijn tot zijn correcte niveau ten opzichte van de euro. Het grootste stijgingspotentieel is dus wellicht uitgeput, maar dat betekent niet dat financiële activa in zloty geen troeven meer achter de hand hebben.

 

De geboden obligatierendementen – ongeveer 5 % op vijf jaar en 5,5 % op tien jaar – zijn vrij genereus in vergelijking met de rentevoeten die andere landen met gezonde overheidsfinanciën bieden. Dankzij die gunstige risico-/ rendementsverhouding verdienen Poolse obligaties o.i. een plekje in uw portefeuille (tot pakweg 5 %). U mag intekenen op het obligatiefonds KBC Renta Zlotyrenta. Om fiscale redenen kiest u best voor de distributiedeelbewijzen.

 

De Poolse aandelenbeurzen zouden nog garen moeten kunnen spinnen bij de relatief dynamische prestaties van de lokale economie. De beurs van Warschau is niet duur en lijkt ons een interessante diversificatie op lange termijn en uitsluitend voor wie een hoger risico aanvaardt (tot 10 % van uw portefeuille). De in New York genoteerde tracker iShares MSCI Poland (ISIN-code: US46429B6065, ticker : EPOL) is een aanrader.

 

Deel dit artikel