Analyse
Het Verenigd Koninkrijk als einzelgänger 6 jaar geleden - donderdag 2 februari 2012

De Britse strategie om uit de crisis te raken, wijkt duidelijk af van de rest van Europa. En al is het geen onverdeeld succes, de beurs van Londen is goedkoop en minder volatiel dan veel Europese beurzen. Hoe kunt u daar als belegger van profiteren?

Duidelijke strategie

De Britse premier David Cameron maakte van de sanering van de overheidsfinanciën meteen het speerpunt van zijn politieke handelen en voert het strakste bezuinigingsplan sinds WO II uit. Naast het verhogen van de pensioenleeftijd en de btw, pakte hij vooral de overheidsuitgaven aan, met de bedoeling ze van 47 % van het bbp terug te snoeien tot 41 % over vier jaar, een daling van maar liefst 81 miljard pond! Engeland koos dus sneller en drastischer voor zuinigheid dan zijn Europese partners en richtte zich ook meer op de uitgaven dan op de inkomsten. En ondanks de slabakkende Britse economie (zwakke binnenlandse vraag door besparingen) houdt premier Cameron voet bij stuk en stuurt hij slechts hier en daar lichtjes bij.

 

Waakzame centrale bank

Om haar doelstellingen te halen, kan de Britse regering rekenen op de Bank of England als belangrijke bondgenoot. Al in december 2007 schroefde die haar leidend rentetarief terug, terwijl de Europese centrale bank haar leidende rente in juli 2008 nog verhoogde. In amper 20 maanden daalde de Britse rente van 5,75 naar 0,5 %!
En door vervolgens zelf rechtstreeks overheidsschuldpapier op te kopen (vandaag heeft ze 20 % van het uitstaand saldo in handen, t.o.v. 2 % vooraleer ze startte met haar interventies), zorgde de Bank of England ervoor dat het VK zich probleemloos kon blijven financieren en ook zijn triple A-rating kon behouden, ondanks de enorme overheidsschuld. Dat stelde de beleggers gerust, die Engels schuldpapier vandaag zelfs als een vluchtwaarde beschouwen, waardoor het VK zich kan financieren tegen amper 3 % op 30 jaar. Doordat ze de geldpersen volop lieten draaien, verzwakten de monetaire autoriteiten ook het Britse pond, tot grote opluchting van 's lands industriëlen die zo hun producten makkelijker geëxporteerd krijgen.

 

Steeds meer cavalier seul

Het Britse beleid plaatst door de bezuinigingen dus een domper op de binnenlandse vraag en gebruikt het monetair arsenaal om de regering te helpen, de munt te verzwakken en de eigen bedrijven te steunen. Maar het blinkt niet uit in solidariteit, en dat wordt de Britten niet in dank afgenomen binnen de EU, temeer omdat Londen elke financiële steun aan noodlijdende eurolanden weigert. Sterker nog, op de Europese top in december gebruikte David Cameron zijn veto tegen elke wijziging aan de Europese verdragen die in de richting gaat van een strakkere begrotingsdiscipline binnen de Unie. Londen blokkeert ook elke vooruitgang rond een Europese regelgeving voor de bankensector, om de positie van "de city" niet te verzwakken.

 

Geen onverdeeld succes

Hoewel de eigengereide koers van de Britten hen op een aantal vlakken heeft geholpen, is het succes op andere vlakken veel minder groot. Zo kan Cameron er prat op gaan dat zijn land niet met een overheidsschuldencrisis kampt, maar anderzijds is het rapport voor de Britse economie ontgoochelend. Het was te verwachten dat die economie zou lijden onder de besparingen, maar door de zwakke Europese conjunctuur kon de Britse export onvoldoende een verzachtende rol spelen en is de Britse economische activiteit in het vierde kwartaal nog gedaald. Gevolg? Ook Groot-Brittannië zal niet ontsnappen aan een recessie...

 

Onze adviezen

Ondanks het sombere economische plaatje staan we positief tegenover de Britse beurs, waar veel goedkope aandelen te vinden zijn. Ook het gullere dividendbeleid in het VK, met een gemiddeld dividendrendement van zowat 4,5 % (t.o.v. 3,4 % op het Europese vasteland, 2,8 % in de VS en 3,9 % in België) is een extra troef. Bedrijven die aan de Britse beurs noteren, hebben vaak ook een groter winstgroeipotentieel dan bedrijven uit de eurozone doordat ze internationaler actief zijn en bijgevolg ook aanwezig zijn in landen met een forse economische groei. En tot slot zijn Britse aandelen minder volatiel dan aandelen uit de eurozone.
De Britse beurs vertegenwoordigt 15 % van onze neutrale portefeuille op tien jaar en respectievelijk 5 en 15 % van onze defensieve en dynamische portefeuille. U kunt kiezen voor een aandelenfonds, of als u zelf de tijd hebt om een gediversifieerde portefeuille te beheren, ook voor individuele aandelen.

 

Raadpleeg onze portefeuille.

 

Ziehier onze favoriete Britse aandelenfondsen en onze favoriete Britse aandelen.

 

Deel dit artikel