Analyse
Europa is wat extra Duits geworden 6 jaar geleden - dinsdag 31 januari 2012

Tijdens de Europese top van 30 januari kwamen 25 van de 27 regeringsleiders van de Europese Unie overeen, het Verenigd Koninkrijk en Tsjechië stapten niet mee in het verhaal, om een strengere wetgeving in verband met overheidstekorten aan te nemen.

Concreet zal een land automatisch een sanctie krijgen van zodra het overheidstekort boven de 3 % van het BBP uitkomt. Zodoende kan het niet meer dat begrotingszondaars het op een akkoortje gooien en de sancties opgenomen in het Verdrag van Maastricht kunnen ontlopen. De verschillende staten verbinden er zich bovendien toe om alles in het werk te stellen om het budget in evenwicht of met een surplus af te sluiten. Deze « gouden regel » zal in elk land in de wet moeten worden opgenomen zodat regeringen er niet meer aan kunnen ontsnappen. Het is duidelijk dat Europa, op vraag van Duitsland, de weg van strikte budgettaire controle, uniek in de wereld, is ingeslagen.

 

We staan sceptisch tegenover deze beslissing. Tussen deze beslissing en het effectief toepassen ervan kan daareboven heel wat tijd overgaan. Terwijl deze budgettaire striktheid op lange termijn voor stabiliteit en vertrouwen kan zorgen, blijft een oplossing voor de Europese (schulden)crisis op korte termijn uit. De komende jaren bedreigt deze budgettaire orthodoxie trouwens de groei van Europa. Want op conjunctureel vlak blijft Europa ter plaatse trappelen.

 

De topontmoeting die normaal het werkloosheidsprobleem in de Europese Unie had moeten aanpakken, is op dit vlak blijven steken op het geven van mooie intentieverklaringen.
Na de top stond er trouwens in het persbericht te lezen dat Duitsland lagere lonen als de oplossing ziet om de concurrentiekracht van Europa op te krikken. Deze politiek zal zeker zijn vruchten afwerpen op middellange en lange termijn maar op korte termijn zal dit enkel de binnenlandse vraag ondermijnen.

 

Voor bedrijven zal Europa de komende jaren een moeilijke markt zijn. Daarom verkiezen we over het algemeen Amerikaanse aandelen(fondsen). De Amerikaanse economie krabbelt recht terwijl Amerikaanse aandelen vrij goedkoop zijn.

 

Ons advies

Het gewicht aan Amerikaanse aandelen in de portefeuille varieert van de risicobereidheid en de beleggingshorizon. Klik hier om onze portefeuilles op maat te vinden.

 

Indien u zelf uw aandelenportefeuille wil samenstellen, ziehier de Amerikaanse aandelen die we aanprijzen.

 

Indien u tijd noch zin hebt zelf een gediversifieerde aandelenportefeuille samen te stellen, dan kunt u hier de Amerikaanse aandelenfondsen terugvinden die we naar voor schuiven.

 

U verkiest een tracker genoteerd op de beurs? In dit geval raden we u iShares S&P 500, genoteerd op Euronext Amsterdam (ISIN-code: IE00B4L5ZD99) aan.

 

Deel dit artikel