Analyse
Economisch weekoverzicht 6 jaar geleden - dinsdag 20 december 2011

Moody’s schroeft Belgische rating terug.

Na Standard & Poors drie weken terug, verlaagt nu ook Moody’s de rating van ons land, tot "Aa3" (twee trapjes) en met een negatieve outlook. De kredietbeoordelaar geeft drie redenen: de gestegen rentevoeten maken het voor België duurder om zich te financieren, het vooruitzicht op een nieuwe recessie in Europa en de zware verplichtingen die aangegaan werden voor de redding van Dexia. Op dit moment zijn de Belgische rentevoeten slechts lichtjes opgeveerd, wat erop wijst dat de markten al geanticipeerd hadden op de ratingverlaging. De Belgische rente op drie jaar bedraagt momenteel iets meer dan 3 %, die op vijf jaar 3,5 % en die op tien jaar 4,4 %, wat veel lager is dan eind november, toen S&P onze rating verlaagde. De rentevoeten schoten toen wel de hoogte in, tot een tarief van bijna 5,5 % op drie jaar, wat er ons toen toe aanzette u koopwaardige staatsbons van die looptijd aan te raden op de secundaire markt. Tegen het huidige niveau zijn we geen koper meer, maar we volgen de situatie op de voet.

 

 

 

Euro verliest terrein ten opzichte van de dollar

De euro sloot vorige week af tegen een koers van 1,30 USD, een dieptepunt sinds januari. Het wegsmelten van het renteverschil tussen de VS en de eurozone, het ontbreken van afdoende oplossingen voor de overheidsschuldencrisis, de dreigende ratingverlagingen voor landen uit het hart van Europa (o.a. Frankrijk) en het feit dat het weinig waarschijnlijk is dat de ECB massaal overheidsschuldpapier zal gaan opkopen, wegen op het beleggersvertrouwen.

Noorwegen

De Noorse centrale bank maakt zich zorgen over het zwakke vormpeil van de Europese economie en de aanslepende turbulentie op de financiële markten en ze verlaagde haar leidend rentetarief met 0,5 % (tot 1,75 %). De Noorse inflatie bedroeg in november slechts 1,2 %.

 

Verenigd Koninkrijk

In het VK blijft de economische groei te zwak om voor een tewerkstellingsboost te zorgen en de werkloosheid bereikte een piek van 8,3 %. Gezien de erg hoge schuldenlast van de gezinnen, het soberheidsbeleid van de openbare sector en de economische vertraging bij veel handelspartners, lijkt een recessie steeds realistischer.


Turkije

De economische groei in Turkije bedroeg in het derde kwartaal 8,2 %, een ritme dat sterk boven het potentieel van het land uitstijgt. Het is dan ook geen verrassing dat de inflatie in de lift zit en in november afklokte op 9,5 %. De binnenlandse vraag stijgt tegen een hels tempo, waardoor het tekort op de lopende rekening van de betalingsbalans aangroeide tot zowat 9,5 %, wat aangeeft dat de groei vooral te danken is aan gestegen aankopen van ingevoerde producten, gefinancierd met kapitaal dat eveneens uit het buitenland afkomstig is. Een groeimodel dat vergelijkbaar is met dat van Griekenland van weleer, maar Turkije heeft wel minder schulden dan zijn buurland en beschikt op termijn ook over meer potentieel.

Deel dit artikel