Analyse
2012: aan gevaren geen gebrek 6 jaar geleden - vrijdag 30 december 2011

Europa opnieuw in recessie, weinig dynamische Amerikaanse economie, lagere groei in de opkomende landen: de zwakke conjunctuur zou nog verder kunnen verslechteren.

De crisis in Europa

Een verslechtering van de situatie in Europa zou een zware impact hebben op de wereldgroei en dan spreken we nog niet over een implosie van de eurozone die wereldwijd een aardschok zou veroorzaken. Nu de eurozone in 2012 weer in een recessie zal belanden, zal het moeilijker zijn om de overheidstekorten onder controle te krijgen waardoor extra bezuinigingen noodzakelijk zullen zijn. Overal ter wereld ondervindt men al de negatieve gevolgen van de crisis op de export naar de eurozone en de investeringen. Indien de Europese recessie dieper zou gaan dan het huidige scenario (die slechts enkele trimesters een vertraging vooropstelt), dan zal de schuldencrisis nog meer op de voorgrond treden en de groei van de wereldeconomie een klap verkopen. Alle elementen samen zouden een rampscenario met zich meebrengen waarbij de schuldcrisis de economie keldert en de recessie de budgettaire problemen nog verder uitdiept. Eenmaal in gang gezet, zullen deze destructieve krachten moeilijk te stoppen zijn.

 

Amerikaans herstel ontspoort

De laatste cijfers uit de VS stellen eerder gerust en geven het beeld van een economie die zich herstelt en nieuwe jobs creëert. Daarom is een nieuwe recessie in de VS uitgesloten. De groei zal gematigd maar positief zijn dankzij de export en consumptie. Dit scenario is echter vrij fragiel. Het herstel op de arbeidsmarkt blijft beperkt terwijl de werkloosheid zich op een nieuw historisch record bevindt. De industriële productie, motor van het herstel, wordt ondersteund door de export. Maar een meer uitgesproken wereldwijde vertraging, een te bruuske appreciatie van de dollar of een toename van het aantal handelsdisputen in een wereld met meer protectionistische neigingen, zouden deze dynamiek kunnen ondergraven. Daarenboven zijn begrotingsingrepen broodnodig maar gezien de presidentsverkiezingen van november zal op dit vlak in 2012 niet veel klaargespeeld worden. Dit kan het land zuur opbreken. Hoewel de Amerikaanse economie zich krachtig lijkt te houden, is er dus niet veel nodig om ze te doen ontsporen.

 

Opkomend ongeval

Sinds 2008 zorgen de opkomende landen voor de dynamiek van de wereldeconomie. Om een recessie te vermijden hebben ze heel wat stimuleringsmaatregelen genomen en hun monetaire politiek versoepeld. Dit alles heeft ervoor gezorgd dat ze de crisis zonder kleerscheuren zijn doorgekomen. Maar deze politiek heeft voor onevenwichten gezorgd zodat de begrotingstekorten en de schuldratio’s minder gunstig zijn. Met uitzondering van enkele landen zoals China, dat handelsoverschotten boekt, hebben deze landen weinig manoeuvreerruimte meer. Er zijn wel landen die, zoals Brazilië, resoluut kiezen voor een expansionistisch beleid maar ze slaan hiermee op een gevaarlijke weg in. De renteverlagingen van 2008 hebben voor een hoge inflatie, die moeilijk in de hand te houden is, en een kredietboom gezorgd. Overheden moeten dus gematigder zijn in hun acties. Vooral omdat de reële rentevoeten lager liggen dan voor 2008 en zeepbellen, zoals Chinees vastgoed, reeds tastbaar zijn.

 

Sprong in het duister

2012 zal niet onder een gunstig gesternte aanvangen. De zwakke wereldeconomie, bedreigd door de Europese schuldencrisis, zal niet kunnen rekenen op het Amerikaanse dynamisme om uit het slop te geraken en is afhankelijk van opkomende landen die momenteel toch niet het volledig vertrouwen kunnen opwekken. Bovendien zijn er ook gevaren op politiek vlak, de Iraanse nucleaire dreiging is maar één voorbeeld. Daarenboven zijn er een hele reeks verkiezingen met als hoogtepunten het 18e Congres van de Chinese Communistische partij en de presidentsverkiezingen in de VS. Maar hoe onzeker de volgende kwartalen ook zijn, mogen we niet vervallen in zwartgalligheid. De economie en de financiële markten zouden ons immers op één of andere manier positief kunnen verrassen. U zal alvast op ons kunnen rekenen om de juiste beleggingsbeslissingen te nemen.

 

Deel dit artikel