Analyse
Tankan rapport 6 jaar geleden - vrijdag 14 oktober 2011

We hebben al veel aandacht geschonken aan Europese en Amerikaanse macro-economische indicatoren. Laten we nu kijken naar het Japanse Tankan rapport, één van de belangrijkste indicatoren van de derde grootste economie ter wereld.

Op kwartaalbasis

Het is geen sinecure om voorspellingen te doen rond de Japanse economie. Om de sterkte van de economie en het ondernemersklimaat in te schatten is het Tankan-rapport één van de beste hulpmiddelen die er beschikbaar zijn. Deze voorlopende indicator wordt op kwartaalbasis gepubliceerd door de Japanse centrale bank. Werknemers van de Japanse centrale bank, die geïsoleerd zijn van de andere departementen en activiteiten van de bank om belangenvermenging te voorkomen, gaan te rade bij zo’n 10 000 Japanse bedrijven van over het hele land en uit alle sectoren van de economie.

 

Ze leggen de toplui van die bedrijven (zowel KMO’s als grote multinationals) een hele lijst vragen voor. Aan de ene kant moeten ze zich uitspreken over de huidige economische toestand en hoe ze die in de nabije toekomst zien evolueren. Aan de andere kant krijgen ze bedrijfseconomische vragen voorgeschoteld. Hoe zit het met het orderboekje, de geplande investeringen, de concurrentie, de vraag, de productiviteit enz. Ook financiële vragen zijn van de partij. Is toegang tot krediet versoepeld of juist niet? Neemt het aantal wanbetalingen toe?
Kortom alle aspecten van het economische leven komen aan bod.

 

Laatste rapport

Daarna worden alle antwoorden verzamelt en in verschillende indicators gegoten met als belangrijkste de algemene sentimentsindicator. Zowat 99 % van de ondervraagden, geeft ook effectief antwoord. Men kan dus rustig stellen dat de indicator vrij accuraat is. Komt de sentimentsindicator boven 0 uit, betekent dit dat de Japanse economie in de nabije toekomst zal groeien. Onder 0 wordt uitgegaan van een krimpende economie. De voorbije dertig jaar schommelde de index tussen +40 en -50. Het maximum werd neergezet eind de jaren ’80 toen de Japanse economie een boom kende. Het laagtepunt werd bereikt begin 2009, toen de wereldwijde financiële crisis op haar hoogtepunt was en eind de jaren ’90 toen de huizenmarkt in Japan zwaar terugviel.

 

In het rapport voor september, dat op 3 oktober werd gepubliceerd, kwam de hoofdindicator op -9 uit. Ondernemers, voor wie een sterke yen de export straft, zijn pessimistisch gestemd wat het herstel van de Japanse economie betreft, maar het cijfer was al beter dan de -18 van in juni. Voor december bij de publicatie van het volgende rapport stellen ze een score van -11 in het vooruitzicht. Van de Japanse economie moet met andere woorden niet te veel worden verwacht.

Deel dit artikel