Analyse
Zwitserland roept sterke frank halt toe 6 jaar geleden - maandag 12 september 2011

De Zwitserse centrale bank heeft het grof geschut bovengehaald om de sterkte van de Zwitserse frank een halt toe te roepen.

Om de extreme overwaardering van de Zwitserse frank (CHF) een halt toe te roepen, besliste de Zwitserse centrale bank op 6 september dat de wisselkoers van de munt niet meer onder de 1,20 CHF voor 1 euro mag zakken. Ze kocht ook massaal buitenlandse valuta op om de frank te verzwakken. Ook na die interventie blijft de munt evenwel duur en we raden u aan om uw winst te nemen.

 

Slechte ervaringen in het verleden

De Zwitserse centrale bank (BNS) is niet aan haar proefstuk toe. In 1978, toen de wereldeconomie er ook belabberd aan toe was, legde ze al eens een bodemkoers vast t.o.v. de Duitse mark. Die beslissing draaide uit op een opstoot van de inflatie (tot bijna 7 % in 1981).

 

En om de hoge vlucht van de CHF t.o.v. de euro en de dollar te pareren, probeerde de BNS in 2009 en 2010 nog eens hetzelfde "trucje", maar ook die interventie bleek weinig efficiënt en duur. Al vrij snel begon de frank opnieuw te stijgen en de centrale bank verloor zowat 20 miljard CHF (16,4 miljard EUR) doordat de waarde van haar wisselreserves gestaag omlaag dook.

 

Unilaterale ingrepen weinig efficiënt

De geschiedenis leert ons dat dit soort eenzijdige ingrepen slechts een tijdelijke en beperkte impact heeft. De kansen op duurzaam succes zijn klein als de beslissing niet wordt genomen door meerdere centrale banken samen die naar eenzelfde doel willen toewerken.

 

Het is weliswaar niet zo moeilijk om de eigen munt tot het gewenste niveau te laten zakken, maar wel om ze duurzaam op dat niveau te handhaven, temeer omdat de onzekerheidsfactoren die beleggers richting CHF duwen niet van vandaag op morgen zullen verdwijnen.

 

De Zwitserse autoriteiten zouden eventueel hun toevlucht kunnen zoeken tot de geldpersen, naar het voorbeeld van de VS, het VK en Japan, en op die manier de markt overspoelen met Zwitserse franken. Naast het bestrijden van de dure frank zou dat ook zijn reputatie als "veilige haven" kunnen aantasten, maar een dergelijke beslissing lijkt onwaarschijnlijk in een land dat trots is op zijn munt en zijn financiële soliditeit.

 

Grote impact externe factoren

Hoewel Zwitserland vaak een beetje als "een eiland" wordt gezien, zijn de oorzaken voor de sterke appreciatie en duurte van de CHF toch grotendeels buiten Zwitserland te zoeken.

 

De overheidsschuldencrisis in de eurozone snijdt steeds dieper en men slaagt er maar niet in een afdoende oplossing te vinden. In de VS dreigt de economische groei stil te vallen en het zou goed kunnen dat de Federal Reserve opnieuw dollars gaat bijdrukken. En ook wereldwijd zijn de vooruitzichten geenszins rooskleurig.

 

We denken nog altijd niet dat de wereldeconomie in een recessie zal belanden, maar anderzijds zijn de kansen op zo'n scenario de voorbije zomer onmiskenbaar gestegen. Het is dus niet verwonderlijk dat beleggers op zoek zijn naar zekerheid, en de Zwitserse frank past perfect in dat plaatje.

 

Historisch bekeken, is Zwitserland een van de landen dat er het beste in slaagt om de inflatie te controleren, waardoor de waarde van de CHF veel trager uitgehold wordt dan die van de meeste andere grote munten. Daarnaast kan het land bogen op een groot overschot op de lopende rekening van de betalingsbalans, wat wijst op een competitieve economie die in staat is haar aanbod af te stemmen op de wereldwijde vraag. Het is dan ook geen toeval dat Zwitserland in een studie van het Wereld Economisch Forum op de eerste plaats prijkt als 's werelds meest competitieve economie. Tot slot vertaalt het goede financiële beheer zich in een overheidsschuld van nog geen 40 % van het bbp, een van de laagste niveaus in de geïndustrialiseerde wereld.

 

Helaas moet er voor die veiligheid vandaag ook een zeer hoge prijs betaald worden. Zelfs na de recente interventie van de BNS en de daaropvolgende koersdaling van de CHF, blijft de munt sterk overgewaardeerd t.o.v. de euro.

 

Conclusie

In goede economische tijden keren veel beleggers de CHF de rug toe, maar als het slecht gaat en veiligheid prioritair wordt, is de Zwitserse frank bijzonder in trek. Helaas hangt er aan die veiligheid ook een hoog prijskaartje. Bij nieuwe uitwassen van de schuldencrisis in de eurozone zou het kunnen dat de Zwitserse frank nog hogere regionen opzoekt en dat de BNS het niet makkelijk zal krijgen om haar bodemkoers van 1,20 CHF voor 1 EUR te handhaven. Maar een krachtmeting met een van 's werelds meest gereputeerde centrale banken kunnen we u als belegger niet aanraden en de CHF is en blijft fundamenteel hoe dan ook overgewaardeerd.

 

Ons advies

Als u Zwitserse franken in portefeuille hebt, raden we u aan om uw winst te nemen. Zodoende kunt u een mooie winst verzilveren. KBC Renta Swissrenta, het fonds dat wij aangeraden hebben, is sinds ons eerste aankoopadvies in september 2009 inderdaad 35 % in waarde gestegen.

 

Aan de meest defensief ingestelde beleggers raden we aan om de opbrengst van de verkoop te gebruiken om het gewicht van de obligatiefondsen in Canadese dollar op te voeren. Een solide munt dankzij de financiële gezondheid van het land en van zijn banken die nog een mooi stijgingspotentieel tegenover de euro heeft. Wij raden u KBC Renta Canarenta. Goed om weten is dat houders van KBC Renta Swissrenta hun stukken zonder instapkosten, maar wel na eventuele taksen, kunnen omruilen in KBC Renta Canarenta. Dat levert een besparing op van de gebruikelijke instapkost van 2,5 %.

 

De Zweedse kroon heeft dezelfde troeven. U kunt er o.m. via het fonds KBC Renta Sekarenta van profiteren.

 

En ten slotte verdient ook de solide Deense kroon een plaatsje in uw portefeuille. Onze tip: KBC Renta Decarenta.

 

Welk gewicht moet u, rekening houdend met uw beleggingshorizon en met uw risicoprofiel aan de verschillende valuta toekennen?

Raadpleeg onze portefeuilles op maat.

 

Volg de evolutie van de Zwitserse frank en andere munten door hier te klikken

 

Deel dit artikel