Analyse
Te veel geld in omloop? 6 jaar geleden - donderdag 22 september 2011

De wisselkoersoorlog mag dan al niet openlijk afgekondigd zijn, hij woedt er niet minder hevig om.

Ongerust over de dure yen, drukt Japan geld bij dat het vervolgens inruilt voor dollars. Dollars die tot eind juni nog zonder verpinken werden bijgedrukt door de Federal Reserve, die binnenkort mogelijk opnieuw de geldpersen zal laten draaien. Ook de Bank of England zal misschien ponden gaan bijdrukken en zelfs in de eurozone dreigt er gezien de kapitaalbehoefte van de perifere eurolanden en van het financieel systeem misschien geen andere uitweg meer te zijn als er niet dringend werk wordt gemaakt van een solidaire aanpak van de overheidsschuldencrisis.

Door massaal geld te creëren, probeert elk land zijn economie fut in te pompen en tegelijk de eigen munt te verzwakken om zo de export aantrekkelijker te maken. Toch rijzen er vragen over de waarde van al dat geld, want hoewel de stapels bijgedrukte biljetten hoger worden, wordt er door de economieën in kwestie niet meer rijkdom gecreëerd.

 

Het is inderdaad zo dat na drie jaar van geldcreatie, de inflatie alles bij elkaar nog redelijk onder controle blijft. En hoewel sommige perifere eurolanden het moeilijker krijgen om financiering te vinden, geldt dat ondanks de schrijnende achteruitgang van hun overheidsfinanciën nog altijd niet voor reuzen zoals de VS, Japan en het VK. De vraag is echter hoelang dat nog kan blijven duren… De extreem hoge vlucht van “veilige havens” zoals goud en de Zwitserse frank tonen aan dat steeds meer beleggers niet alleen overheidsobligaties van steeds meer landen de rug toekeren maar ook twijfelen aan de soliditeit van diverse munten. Landen met grote wisselreserves, zoals China, vragen nu al om een nieuwe”wereldmunt”, die de fel verzwakte dollar zou kunnen vervangen als spil van het wereldwijde financieel systeem.

Zo’n vaart zal het wellicht niet lopen, maar op een moment dat staatspapier niet langer synoniem is voor veiligheid en dat de soliditeit van sommige munten in het gevaar komt, is het verstandig om de blik te wenden naar landen die wel kunnen bogen op gezonde financiën en een stevige munt. Vaak zijn die intussen al overgewaardeerd, maar de Zweedse kroon en de Canadese dollar zijn allebei nog goedkoop t.o.v. de euro en blijven dus aan te raden als veilige diversificatie voor uw obligatiebeleggingen.

Zie onze strategie  om te weten in welke mate en maak gebruik van onze selectors van obligaties en van beleggingsfondsen om uw keuzes te maken. 

Deel dit artikel