Analyse
Europese overheidsschuldencrisis: geen woorden, daden! 6 jaar geleden - donderdag 29 september 2011

Er moet snel en daadkrachtig worden opgetreden.

De Europese overheidsschuldencrisis blijft op het moreel van de markten wegen. Het IMF en de Wereldbank staken de voorbije dagen hun vrees voor een Europese recessie in 2012 niet onder stoelen of banken. Er moet dus snel en daadkrachtig worden opgetreden.

 

In schril contrast met die wetenschap stond de bijeenkomst van de Europese ministers van financiën in Polen een tiental dagen terug. De landen van Noord-Europa vrezen dat een redding van Griekenland hen meer zal kosten dan een faillissement en aarzelen om in de geldbuidel te tasten. Andere lidstaten met een grotere blootstelling aan Griekenland, maar ook aan landen zoals Italië en Spanje, hebben er alle belang bij om Athene te helpen. Die onderlinge tegenstrijdigheden verlammen alles en uiteindelijk gebeurt er dus niets.

 

Een tweede grote uitdaging voor de politieke “decision makers” (verdienen ze die naam nog wel?) is de bankensector. Bij een volgend rondje afboekingen op de portefeuilles Grieks staatspapier, zullen veel banken onvermijdelijk (en in verschillende mate) hun eigen vermogen moeten versterken. Een doortastende aanpak valt of staat dus ook met het beter kapitaliseren van de banksector, om te vermijden dat de kredietmarkten verstarren en bedrijven en particulieren hun plannen nog minder kunnen realiseren. Over de manier waarop dat herkapitaliseren moet gebeuren (staten, EFSF,…), is helaas opnieuw geen eensgezindheid en kijkt of wijst iedereen vooral in de richting van de anderen.

 

We beseffen ook wel dat er geen makkelijke mirakeloplossingen bestaan, maar het is hoog tijd om de onderlinge onenigheden te overstijgen en de financiële markten te bedaren. Een goed begin zou volgens ons alvast zijn als Europa de banken zou opleggen welke verliesbedragen ze moeten afboeken op hun Griekse effecten. Als Europa niet bewijst dat het in staat is om het Griekse dossier op een doortastende manier aan te pakken, kunnen we er gif op innemen dat ook Portugal, Ierland, Spanje en Italië nog zeer bange dagen wachten…

 

Deel dit artikel