Analyse
Economisch weekoverzicht 6 jaar geleden - dinsdag 6 september 2011

Geen banengroei in Europa en de VS, CHF weegt op Zwitserse economie terwijl India sterk blijft groeien.

Eurozone: werkloosheidsgraad van 10 % in juli

Na een lichte verbetering in de lente lijdt de Europese arbeidsmarkt nu onder de vertraging van onze economieën. Aangezien ook de wereldeconomie vertraagt en bezuinigingen zowat overal aan de orde zijn, zien we daar niet snel verandering in komen. De inflatie in de eurozone wordt op slechts 2,5 % geraamd in augustus, waardoor de ECB de leidende rente wellicht ongewijzigd zal laten.

 

Zwitserse economie kreunt onder dure CHF

De Zwitserse economie groeide in het tweede kwartaal slechts met 0,4 % t.o.v. het eerste (+2,3 % op jaarbasis). De vertraging in de eurozone, de belangrijkste afnemer van Zwitserse producten, en de hoge vlucht van de Zwitserse frank plaatsen een domper op de export en de bedrijfsinvesteringen. Om de waardestijging van de CHF (+16 % op jaarbasis) aan banden te leggen, overwegen de autoriteiten om opnieuw in te grijpen op de markten.

 

Geen nieuwe banen in de VS in augustus

De werkloosheid in de VS bleef in augustus ongewijzigd op 9,1 % van de actieve bevolking, maar het feit dat er geen nieuwe werkgelegenheid wordt geschept, maakt de gezinnen en beleggers ongerust en stelt een aantal moeilijke kwartalen in het vooruitzicht. Mogelijk zal de Fed (die in tegenstelling tot de ECB ook moet waken over het goed functioneren van de arbeidsmarkt) dan ook ingrijpen en de kans dat er opnieuw dollars worden bijgedrukt, verhoogt.

 

India: groei van 7,7 % in tweede kwartaal

Ondanks meerdere rentestijgingen om de inflatie in te dijken, blijft de Indiase economie stevig groeien, met dank aan de sterke binnenlandse vraag. De consumenten profiteren van de gevoelige loonstijgingen en de vlottere toegang tot krediet en blijven zich als belangrijkste groeimotor profileren. De infrastructuur van India is echter niet in staat om die snelle groei bij te benen, waardoor er heel wat bottlenecks zijn en het gevaar voor oververhitting reëel is, wat ook blijkt uit een inflatiecijfer van 8,4 % in juli. Wellicht zullen de monetaire autoriteiten in Mumbai hun beleid van renteverhogingen dan ook voortzetten.

 

Brazilië: onverwachte rentedaling

Ondanks het hoge inflatiepeil (7,1 % in augustus) heeft de centrale bank in Brasilia haar leidend rentetarief met 0,5 % teruggeschroefd (tot 12 %). De beslissing komt er amper 6 weken na de laatste rentestijging. Bedoeling is te pogen de Braziliaanse economie (die na een periode van forse groei tekenen van vertraging vertoont) een zachte landing te bezorgen. In het tweede kwartaal groeide de economie slechts met 0,8 % t.o.v. het vorige en op jaarbasis bedraagt de groei maar 3,1 % meer, wat naar onze normen nog altijd fraai is maar toch een pak lager ligt dan de 7,5 % in 2010.


Deel dit artikel