Analyse
Economish weekoverzicht 6 jaar geleden - dinsdag 30 augustus 2011

Van Rusland naar de VS, via Duitsland en Italië.

 

Duits ondernemersklimaat daalt

De Duitse Ifo-index is in augustus gedaald tot 108,7 punten, t.o.v. 112,9 in juli. Het feit dat de Europese schuldencrisis blijft aanslepen en dat de economie in het 2de kwartaal quasi ter plaatse bleef trappelen, weegt op het gemoed van de bedrijfsleiders. Ook de ZEW-index is gedaald, wat aantoont dat ook het vertrouwen van de beleggers achteruitboert.

 

Italië kan zich weer wat goedkoper financieren

Italië deed in augustus een schulduitgifte ten belope van 8,5 miljard euro en kon dat doen tegen een rentevoet van 2,15 %, wat lager is dan bij de uitgifte in juli. Het feit dat de ECB sinds een aantal weken Italiaans en Spaans schuldpapier opkoopt, lijkt dus gunstige gevolgen te hebben voor de derde economie van Europa. Ook Spanje zet zijn inspanningen voort om de beleggers gerust te stellen. De twee belangrijkste politieke partijen bereikten een akkoord om het principe van budgettaire stabiliteit in te schrijven in de grondwet. Het akkoord zal worden aangevuld met een wet die een maximaal begrotingstekort van 0,4 % van het bbp zal vooropstellen tegen 2020.

 

Amerikaanse groei negatief bijgesteld

Na een groei van 0,4 % in het eerste kwartaal blijkt dat de Amerikaanse economie in het tweede kwartaal uiteindelijk ook maar met 1 % is gegroeid, en dat ondanks een heropleving van de investeringen in de privésector (+6,4 %). De uitgaven van de gezinnen zijn evenwel maar met 0,4 % gestegen en de overheidsuitgaven zijn met 0,9 % gedaald. Door de nog altijd slechte situatie op de arbeidsmarkt zijn de Amerikanen (die een hoge schuldgraad torsen) niet in staat om opnieuw te consumeren zoals voor de crisis.

Door de hoge overheidsschulden kunnen politici in veel mindere mate naar fiscale maatregelen grijpen om de economie te stimuleren en dus wordt er vooral hoopvol gekeken in de richting van de centrale banken en het monetair beleid. En aangezien de leidende rente in de meeste industrielanden al extreem laag is, kunnen de centrale bankiers alleen maar proberen om nog meer liquiditeiten ter beschikking te stellen van de markten. Gezien de ontgoochelende groei in de VS in het eerste halfjaar, hadden de beurzen dan ook gehoopt dat de Fed zou aankondigen weer nieuwe dollars te gaan bijdrukken. Ben Bernanke zag evenwel positieve signalen voor de economie en liet het monetair beleid voorlopig ongewijzigd.

 

Russische groei vertraagt in tweede kwartaal

Na een groei van 4 % in het eerste kwartaal bleef de Russische economie in het tweede kwartaal steken op een groei van 3,4 %. Ondanks de hoge inflatie die de koopkracht uitholt, blijft de gezinsconsumptie de belangrijkste groeimotor. De hoge olieprijzen volstonden niet om de exportcijfers aan te wakkeren. Ook de investeringen trekken voorlopig niet aan en het ondernemersklimaat blijft gespannen.

Deel dit artikel