Analyse
VS: moet de economie het nu zelf doen? 7 jaar geleden - maandag 4 juli 2011

Net nu de gevolgen van de relancemaatregelen van de overheid wegebben en er zich een terugkeer naar een normaler monetair beleid aankondigt, is het economische nieuws vanuit de VS niet echt super...

 

Ontgoochelend voorjaar

Sinds begin dit jaar vertoont de Amerikaanse economie gaandeweg meer tekenen van vertraging. De industriële productie stagneert, de bestellingen van duurzame consumptiegoederen lopen terug, de gezinsconsumptie trappelt ter plaatse. Van januari tot en met mei werden er maar 783.000 nieuwe jobs gecreëerd, niet eens zoveel als het aantal dat in januari 2009 (in volle recessie) verloren ging in 1 maand tijd. De werkloosheidsgraad blijft hoog (9,1 % in mei) en gaat de jongste twee maanden zelfs opnieuw in stijgende lijn! Er zijn verschillende oorzaken voor die conjuncturele evoluties: extreme weersomstandigheden; verstoring van de bevoorrading van bedrijven door de ramp in Japan; de hausse van de olie- en grondstoffenprijzen (met een stijging van de inflatie en aantasting van de koopkracht als gevolg); de schuldencrisis in de eurozone die de positieve dynamiek op de financiële markten fnuikte en de financiële sanering van de Amerikanen bemoeilijkt; de terugkeer naar een verstandiger budgettair beleid.

 

Einde overheidssteun?

De maatregelen die de VS trof om de crisis van 2009 te boven te komen, waren massaal en werden ook zeer lang volgehouden. Terwijl veel Europese overheden al fors de vinger op de knip hielden, bedroeg het Amerikaanse begrotingstekort in 2010 nog 9 % van het bbp. Sinds vorige herfst en het einde van de steunmaatregelen vertonen echter ook de Amerikaanse overheidsuitgaven een dalende trend. Na de positieve bijdrage aan de groei in 2010, kostte die daling trouwens 1,2 % aan economische activiteit in het eerste kwartaal van 2011, en daar zal het wellicht niet bij blijven. Het begrotingstekort afbouwen zal mondjesmaat gaan en de overheidsschuld (die de voorbije jaren al van 40 naar ruim 100 % van het bbp aanzwol) riskeert nog hoger op te lopen. De discussies over dit onderwerp tussen de republikeinen (meerderheid in het Congres) en de democratische regering van president Obama lopen trouwens hoog op. Toch zullen de Amerikaanse bedrijven hoe dan ook kunnen blijven rekenen op de goodwill van de Federal Reserve, ook nu die beslist heeft om geen derde obligatie-inkoopprogramma te lanceren. Met die beslissing stelde de centrale bank een ogenschijnlijk einde aan haar bijzonder expansionistische beleid (rentevoeten laag houden en krediet goedkoop), maar ze zal de Amerikaanse economie nu ook niet zomaar ineens aan haar lot overlaten.

 

"Made in USA" goedkoper dankzij zwakke dollar

Sinds het begin van de crisis wees Obama naar de export als sleutel om uit de recessie te raken. Die export steeg in 2010 met 11,7 % en was goed voor zowat de helft van de economische groei. Ook begin dit jaar houdt die trend aan en profileert de export zich als belangrijkste groeimotor. Het hernieuwde succes van de "made in USA"-producten is te danken aan de wederopstanding van de wereldhandel na 2009 maar ook aan het beleid van de Fed. De resultaten van dat beleid op de tewerkstelling, de binnenlandse economische activiteit en de financiële markten zijn discutabel, maar Bernanke en de zijnen realiseerden onmiskenbaar een doelstelling die ze nooit officieel zullen toegeven: de dollar verzwakken op de wisselmarkten. Door massaal geld bij te drukken, verzwakte de Fed de dollar en een goedkope dollar is uiteraard bevorderlijk voor de export. De evolutie van de greenback t.o.v. de euro spreekt boekdelen: hoewel de Europese overheidsschuldencrisis het vertrouwen van de beleggers in de euro ondermijnde, is diezelfde euro sinds juni 2010 met 20 % in waarde gestegen t.o.v. de dollar. Uiteraard is een zwakke dollar alleen niet voldoende om voor een forse economische groei te zorgen (die zal de komende kwartalen dan ook geen hoogvlieger worden), maar het is wel een cruciale factor voor de gezondheid van de exportbedrijven. De zwakke dollar, in combinatie met stabiele lonen (kostenbeheersing) en beperkte investeringen, maken het mogelijk om de winsten van de bedrijven te vrijwaren.

 

Amerikaanse aandelen must in elke portefeuille

De conjuncturele evolutie in de VS is momenteel geen hoogvlieger, maar Amerikaanse aandelen blijven wel interessant dankzij de dynamiek, het innovatievermogen, de competitiviteit en de exportgerichtheid van de bedrijven. Voor Europese beleggers zijn de kansen nog groter dankzij de ondergewaardeerde dollar en het feit dat de Amerikaanse beurzen globaal genomen goedkoop zijn. Amerikaanse aandelen mogen o.i. dan ook tot 15 % uitmaken van een defensieve portefeuille, tot 30 % van meer dynamische. U kunt ook kiezen voor een fonds. Onze voorkeur gaat uit naar KBC Index United States, SSgA US Index Equity of Columbia Securities (noteert in Amsterdam; NL0000440709). Bent u een fan van trackers, dan is iShares S&P 500 een aanrader (IE00B4L5ZD99, noteert eveneens in Amsterdam).

 

 

– gebruik onze selector om koopwaardige Amerikaanse aandelen te ontdekken;

 

– Raadpleeg onze portefeuilles om in functie van uw beleggersprofiel het aanbevolen gewicht in Amerikaanse aandelen te ontdekken.

Deel dit artikel