Analyse
Nota van Di Rupo: extra bijdrage voor spaarders en aandeelhouders? 7 jaar geleden - vrijdag 8 juli 2011

De door formateur Di Rupo bekendgemaakte nota heeft in de financiële wereld voor heel wat deining gezorgd. Spaarders en beleggers zouden binnenkort extra belast kunnen worden.


We schrijven in de voorwaardelijke zin omdat nog geen enkele beslissing is genomen. De voorstellen liggen enkel op tafel en zijn geen voldongen feit zeker nu NVA de nota van tafel heeft geveegd. Niettemin is de geest uit de fles.

 

Voor spaarders

Er werd voorgesteld om de roerende voorheffing op intresten te verhogen tot 20 % tegenover de huidige 15 %. Zichtrekeningen, termijnrekeningen, kasbons, staatsbons, obligaties en obligatiefondsen met een Europees paspoort worden geviseerd.

 

De roerende voorheffing op spaarrekeningen zou evenwel behouden blijven op 15 %. De vrijstelling van de eerste tranche van de intrestvergoeding (1 770 euro in 2011) zou behouden blijven maar in de toekomst moeten gebeuren via de belastingsaangifte. Voor het ogenblik wordt de voorheffing enkel aangerekend wanneer de intresten op één bepaalde rekening het plafond overstijgen. Dit systeem laat toe om bij verschillende banken tot het maximum te gaan en het plafond niet te overstijgen. Daarna ‘vergeet’ men alle inkomsten aan te geven. Met het nieuwe systeem zou de roerende voorheffing te allen tijde worden aangerekend. Daarna is het aan de belastingplichtige om via zijn aangifte deze voorheffing te recupereren. Tussen de betaling van de roerende voorheffing en het effectief terugkrijgen zou acht en twintig maanden overgaan. Een periode waarin de afgehouden voorheffing geen intresten oplevert. Alles samen zou deze maatregel de spaarder zo’n 10 miljoen EUR kosten.

 

Een positief punt in de nota was toch dat de concurrentie tussen spaarrekeningen moet worden opgedreven door de manier waarop de intresten worden berekend om te vormen. Onze eisenbundel is blijkbaar onopgemerkt gebleven.

 

Voor aandeelhouders

De nota voorziet tevens om meerwaarden op aandelen te belasten: 25 % als de verkoop plaatsvindt tussen de één en acht jaar na de aankoop, 50 % bij een verkoop minder dan een jaar na de aankoop. De minwaarden zouden kunnen worden afgetrokken. Ook de beurstaks zou worden opgetrokken. We zijn evenwel nog ver verwijderd van de invoering van deze moeilijk in de praktijk te brengen maatregelen. Het is niet nodig om vandaag uw beleggingsstrategie aan te passen.

 

De nota voorziet tevens een harmonisatie van de voorheffing tot 25 % voor dividenden. Of vastgoedbevaks of deelbewijzen van coöperatieven ook in zicht komen, is vandaag onmogelijk te beoordelen. De toekomst van strips, die toelaten een lagere voorheffing te bekomen, is onzeker, hoewel het nog te vroeg is om conclusies te trekken.

 

Diversen

De nota voorziet ook:
– de instelling van een procedure om consumenten een collectieve schadevergoedingsclaim te laten indienen, iets waar we al jaren fervent voorstander van zijn;
– een kwaliteitslabel definiëren voor SRI-beleggingen (Socially Responsible Investments). Zo zouden spaarders exact weten hoe hun geld wordt aangewend.
– een versterking van de bevoegdheden van de FSMA ten dienste van de consument van financiële producten (bancaire mobiliteit, bemiddeling, klachtenbehandeling);
– een herziening van de belastingsvoet op de tweede pijler (groepsverzekering van de werkgever): 20 % bij pensioen op 60 jaar, 18 % op 61 jaar, 16,5 % van 62 tot 64 jaar en 10 % op 65 jaar. De belastingsvoet bedraagt momenteel 16,5 % tussen 60 en 64 jaar en 10 % op 65 jaar;
– een verlaging van de belastingsaftrek voor stortingen in het kader van pensioensparen. Vandaag schommelt de aftrek volgens inkomsten tussen de 30 en 40 %. De aftrek zou voor iedereen 30 % gaan bedragen. Spijtig genoeg is geen werk gemaakt om pensioensparen te vereenvoudigen en dan vooral het belastingsregime bij 60 jaar en zijn talrijke uitzonderingen. Ook de schrapping van boetes bij een overstap van een fonds (risicovol) naar een verzekering (risicoloos) bij het naderen van de pensioengerechtigde leeftijd is niet bekeken.

 

Al deze projecten zijn natuurlijk voorwaardelijk zolang geen politiek akkoord is bereikt.

 

Meerwaarden op aandelen belasten: onze commentaar

Over een dergelijke maatregel mag men uiteraard niet te licht overgaan. Een taks op meerwaarden zal immers een aantal beleggers van de beurs weghouden, waardoor onze ondernemingen moeilijker aan geld zullen geraken. Voorts mogen de nieuwe maatregelen niet als effect hebben dat beleggers hun beslissingen (om te verkopen) enkel en alleen om fiscale redenen nemen. Wij blijven ervan overtuigd dat aandelen als een belegging op lange termijn moeten gezien worden, maar dat wil niet zeggen dat er niet aan geraakt mag worden. Een aandeel kan heel goed na enkele maanden verkocht worden omdat de koers fors gestegen is of omdat de vooruitzichten verslechterd zijn. Of misschien is de persoonlijke situatie en/of het risicoprofiel van de belegger veranderd.


En de nieuwe heffingen rechtvaardigen onder het mom de speculatie te ontmoedigen die een nefaste rol zou gespeeld hebben in de financiële crisis, is zoveel als de kleine aandeelhouder aanwijzen als schuldige, terwijl het eerder de grote financiële instellingen en andere hedge funds zijn die onverantwoorde risico’s namen. Laten we de zaken niet door elkaar halen! 
 

Deel dit artikel